Konferencja „Kompetencje kadr w usługach pomocy i integracji społecznej”

Trwa konferencja Kompetencje kadr w usługach pomocy i integracji społecznej organizowana przez Uczelnię Korczaka w ramach projektu Sektorowa Rada ks. Kompetencji. Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Wydarzenie skierowane do kadry zarządzającej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa małopolskiego odbywa się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Celem konferencji jest pogłębienie problematyki kompetencji w zawodach pomocowych oraz problemów z jakimi borykają się dzisiaj jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej – publiczne oraz te prowadzone w ramach sektora prywatnego. Prelegentami wydarzenia są m.in. prof. Mirosław Grewiński (Deinstytucjonalizacja – wyzwanie systemowe dla realizatorów usług społecznych) oraz dr Joanna Lizut (Deficyty kompetencji kadr i menadżerów instytucji społecznych w kontekście doświadczeń związanych z pandemią COVID-19 – raport z badań). Rektor Mirosław Grewiński, a jednocześnie przewodniczący Rady Pomocy Społecznej Sektorowej Rady ds. Kompetencji, poprowadzi także panel dyskusyjny zamykający konferencję.

Uczelnia Korczaka specjalizuje się m.in. w kształceniu profesji społecznych – pracowników socjalnych i polityków społecznych. Rozwój kompetencji pracowników społecznych to ważna część działalności naszej uczelni. Rokrocznie organizujemy wiele studiów podyplomowych, kursów i programów edukacyjnych dla osób pracujących w tym obszarze, a kadrę dydaktyczną uczelni stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pracowników pomocy społecznej oraz praktycy współpracujący na co dzień z instytucjami polityki społecznej.