Już 24.02 w Katowicach konferencja „Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe”

Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka w Katowicach, dr Anna Zasada-Chorab wraz z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, p. Grzegorzem Sikorskim, serdecznie zapraszają do udziału w konferencji:

Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe – formy i metody
wsparcia. Nowatorskie działania instytucji edukacyjnych, reintegracji społecznej i zawodowej oraz służb zatrudnienia na rzecz osób podejmujących aktywność zawodową
.

Konferencja odbędzie się 24 lutego w godz. 9:30-13:30 w Auli Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka w Katowicach, przy ul. Katowickiej 27.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej na adres: katowice@uczelniakorczaka.pl do 20 lutego br.

Program konferencji >
Karta zgłoszeniowa >