Konkurs „Janusz Korczak – wychowawca, lekarz, przyjaciel”

Zapraszamy do udziału w konkursie Janusz Korczak – wychowawca, lekarz, przyjaciel wszystkich uczniów Korczakowskich Szkół Marzeń. Celem konkursu jest przybliżenie twórczości Janusza Korczaka, inspirowanie do pracy twórczej oraz rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane w wyjątkowym albumie dotyczącym naszego patrona, a autorów najlepszych prac nagrodzimy tabletami.

Szczegóły konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

  • Plastycznej – praca plastyczna wykonana samodzielnie nigdzie wcześniej nie publikowana. Prace należy wykonać na kartce formatu A4, technika prac dowolna: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, olejne, akrylowe, akwarele wycinanki, wycinanki, wyklejanki, college itp.
  • Fotograficznej – format prac:
    – odbitki kolorowe lub czarno-białe,
    – rozmiar minimum 10×15 (lub większy),
    – oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG.
  • Literackiej – forma dowolna, nie powinna przekraczać 5 stron maszynopisu.

Termin nadsyłania prac

Termin nadsyłania prac został wydłużony – na zgłoszenia czekamy do 27 lutego. Prace należy składać w sekretariatach Korczakowskich Szkół Marzeń. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko opiekuna, dane placówki. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 15 marca.

Do pobrania

Regulamin konkursu

Zapraszamy do udziału!