Korczakowska Szkoła Marzeń

Korczakowska Szkoła Marzeń to sieć alternatywnych szkół podstawowych
w Warszawie, Olsztynie i Katowicach, założona przez Uczelnię Korczaka.
W KSM każde dziecko może rozwijać się we własnym tempie,
z uwzględnieniem zainteresowań i ukierunkowaniem na odkrywanie osobistych pasji. Dorośli są przewodnikami, którzy inspirują i wspierają uczniów w podejmowaniu decyzji oraz przejmowaniu odpowiedzialności za własną naukę.

W Korczakowskiej Szkole Marzeń razem z dziećmi poszukujemy równowagi między światem przyrody i technologią, przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością. Dążymy do balansu między nieskrępowaną zabawą a wysiłkiem podejmowanym na drodze rozwoju.

Wspieramy odwagę działania, także poprzez otwartość na popełnianie błędów. Tworzymy miejsce pełne szacunku, w którym zachowujemy swoją indywidualność w zgodzie z wypracowanymi regułami grupy.

Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego ośmioletniej szkoły podstawowej.

Główne atuty KSM
 • kameralna atmosfera
 • bezpieczeństwo
 • większa niż w przypadku szkół publicznych liczba godzin języka angielskiego
 • drugi język obcy od klasy czwartej
 • własna biblioteka
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (płatnych i bezpłatnych)
 • oprócz zajęć w-f zajęcia na basenie (w ramach czesnego)
 • zaangażowani, pełni pasji nauczyciele
 • nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w najlepsze narzędzia i pomoce dydaktyczne
 • gabinet psychologa i pedagoga specjalnego
 • pracownia logopedyczna
 • dobra lokalizacja
Nasze oddziały KSM