Korczakowskie Szkoły Marzeń

Kim jesteśmy?
 • Korczakowskie Szkoły Marzeń to sieć niepublicznych szkół stworzonych przez szkołę wyższą – Uczelnię Korczaka.
 • Kameralne, kilkunastoosobowe klasy, domowa atmosfera nauczania.
 • Czerpiemy z idei wybitnego pedagoga Janusza Korczaka, by uczyć i wychowywać dzieci na dobrych, mądrych i samodzielnych ludzi.
 • W naszych szkołach nie ma stresu, dzwonków i rywalizacji, jest za to miejsce na rozwijanie osobowości i talentów każdego dziecka.
 • Stosujemy unikatowy, własny model otwartej edukacji.
 • Klasy integracyjne, przyjmujące dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Dzieci w naszych szkołach są bezpieczne, szczęśliwe i zmotywowane do nauki.
Nasze oddziały:
 • Jesteśmy szkołą promującą relację, dialogowanie i język szacunku.
 • Stawiamy dziecko w centrum uwagi procesu edukacji.
 • Skupiamy się na rozwijaniu zdolności i talentów każdego dziecka.
 • Uczymy bez zbędnej biurokracji i formalizacji.
 • Szanujemy potrzeby, uczucia, pasje i zainteresowania każdego ucznia.
 • U nas dziecko ma prawo do bycia sobą, pomyłek i błędów.
 • Stosujemy praktyczne i mądre podejście do edukacji.
 • Uczymy młodych ludzi samodzielności i odpowiedzialności.
 • Tworzymy bezpieczną przestrzeń do nauki, zabawy, inspiracji.
 • Przygotowujemy uczniów do dobrego, wartościowego życia.

Uczelnia Korczaka jest jedyną wyższą uczelnią, która prowadzi własne, akademickie szkoły podstawowe i licea. Jako uczelnia działamy od 1993 roku, kształcąc pedagogów i pracowników socjalnych. Wykształciliśmy tysiące pedagogów, terapeutów i wychowawców w całej Polsce. Korzystamy z tej praktyki w naszych placówkach.

prof. Mirosław Grewiński, rektor Uczelni Korczaka,
współzałożyciel sieci Korczakowskich Szkół Marzeń