Ruszyło Korczakowskie Centrum Wspomagania Dziecka i Rodziny w Warszawie

Miło nam poinformować, że z dniem 30 sierpnia 2022 r. powołane zostało w Warszawie Korczakowskie Centrum Wspomagania Dziecka i Rodziny. Po utworzeniu sieci alternatywnych szkół podstawowych – Korczakowskich Szkół Marzeń oraz Korczakowskich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych był to naturalny kierunek naszego rozwoju. Poza podstawowym profilem działalności uczelni, w trzech miastach Polski – Warszawie, Olsztynie i Katowicach, świadczymy już kompleksowe usługi opierające się na edukacji oraz wsparciu psychologiczno-pedagogicznym dzieci i ich rodzin. Dysponujemy profesjonalną kadrą, doskonale przygotowaną do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, która w myśl słów Korczaka: uczy, tłumaczy, a przede wszystkim pomaga. Jest to także kolejna placówka, w której praktyki mogą realizować nasi studenci – mówi prof. Mirosław Grewiński, rektor Uczelni Korczaka.

Centrum znajduje się przy Korczakowskiej Szkole Marzeń, na warszawskiej Ochocie, przy ul. Urbanistów 3. Realizujemy m.in. działania z zakresu konsultacji i terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej, terapii ręki, Treningu Umiejętności Społecznych, treningu biofeedbacku, terapii słuchowej Tomatisa oraz diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Korzystamy także z innowacyjnych metod kształcenia, takich jak coaching, tutoring i mentoring. Koordynatorkami placówki zostały pracujące w Korczakowskiej Szkole Marzeń, posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdrowymi, jak i z orzeczeniami o różnym typie niepełnosprawności, p. Kamila Drożdż i p. Beata Sala.

Kamila Drożdż Pedagog specjalny, psycholog kliniczny. Zajmuje się konsultacją, diagnozą i terapią pedagogiczną oraz psychologiczną z pacjentami między innymi z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, depresją, a także wieloma innymi zaburzeniami. Pracuje z dziećmi zdrowymi, jak i z orzeczeniami o różnym typie niepełnosprawności czy chorobami genetycznymi, sporadycznie z osobami dorosłymi.

Beata Sala logopeda, glottodydaktyk, zajmuje się konsultacją, diagnozą i terapią logopedyczną pacjentów m.in. z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy. W zakres jej pracy wchodzą: korygowanie zaburzeń i wad wymowy (dyslalia, rotacyzm, alalia, seplenienie), przywracanie mowy w przypadku jej braku, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej, likwidacja przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych; psychologiczne i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Uczelnia Korczaka to jedyna uczelnia niepubliczna w kraju dysponująca tak rozbudowanym zapleczem edukacyjnym studenci studiujący na kierunkach pedagogicznych mogą ubiegać się o odbycie praktyk w Korczakowskich Szkołach Marzeń oraz Korczakowskich Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Do tej listy dołączyło także Korczakowskie Centrum Wspomagania Dziecka i Rodziny w Warszawie. Najlepsi absolwenci mają szansę związać się z nami na dłużej, podejmując zatrudnienie w jednym z tych miejsc – dodaje prof. Grewiński.

Kontakt:  603 151 843
Odwiedź stronę Centrum >