Już 24.11 konferencja „Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2022”

Wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz Miastem Stołecznym Warszawa zapraszamy kadry pomocy społecznej, przedstawicieli samorządów lokalnych i NGO do udziału w konferencji „Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2022” organizowanej z okazji odbywającego się 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego. Uczelnia Korczaka jest partnerem wydarzenia i opiekunem sesji panelowej Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych, którą poprowadzi prof. Mirosław Grewiński.

24 listopada, godz. 9:00-17:00
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 
ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

Celem konferencji jest omówienie nowych kategorii wyzwań zarysowujących się przed instytucjami pomocy i integracji społecznej na Mazowszu w związku z rozwojem i upowszechnianiem się usług społecznych i procesu deinstytucjonalizacji, w warunkach nieprzewidywalności, wynikającej z dynamicznych zmian zachodzących w gospodarczym i politycznym otoczeniu zewnętrznym, a także środowisku naturalnym. Podczas poszczególnych wykładów i paneli dyskusyjnych wskazane zostaną także aktualne i przyszłe wyzwania związane z rozwojem usług społecznych i deinstytucjonalizacji w województwie mazowieckim oraz rosnące znaczenie profesji służb społecznych w rozwoju usług społecznych. Do dyskusji o wyzwaniach, w ramach wymiany spostrzeżeń i doświadczeń zaproszeni zostali wybrani eksperci z zakresu wiedzy o usługach społecznych, jak też praktycy na co dzień wdrażający je w społecznościach lokalnych.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program konferencji

W programie wydarzenia m.in.:

  •  Migracje i polityka na rzecz uchodźców
  • Technologie w planowaniu, projektowaniu, dostarczaniu i ocenie usług społecznych
  • Nowy model polityki senioralnej – rola opieki długoterminowej
  • Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych
  • Jak wzmacniać wspierających i budować kompetencje profesji społecznych?
  • Social Progres Index i inne przykłady zarządzania w oparciu o dowody w polityce społecznej.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.