Metodyka i metodologia pracy socjalnej – rekrutacja śródroczna

Rozpoczęła się rekrutacja śródroczna na studia podyplomowe Metodyka i metodologia pracy socjalnej. Studia są skierowane do wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia pracownika socjalnego, podwyższyć swoje kwalifikacje oraz planują rozpoczęcie pracy w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej. Studia będą wspierane e-learningiem i odbywać się będą w wygodnej formie on-line. Rekrutacja trwa na niemal wszystkich wydziałach Uczelni Korczaka – w Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Człuchowie. Program studiów jest dostosowany do rozporządzenia MRiPS. Realizując proponowane przez MRiPS bloki tematyczne, słuchacze studiów podyplomowych zdobędą niezbędną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności umożliwiające wykonywanie zawodu pracownika socjalnego.

Jesteśmy liderem w kształceniu profesji społecznych. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat Uczelnia Korczaka zrealizowała szereg szkoleń dla pracowników służb społecznych, w tym pracowników socjalnych, m.in.:

  • pięć specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
  • specjalizacje I stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
  • trzy testowe specjalizacje w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej,
  • szkolenia specjalistyczne dla profesji społecznych,
  • specjalizacje z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  • szkolenia dla Centrów Usług Społecznych na zlecenie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z całego kraju.

Kliknij, by zobaczyć więcej informacji o kierunku
Zapraszamy do rejestracji na studia!