Międzynarodowa konferencja „Janusz Korczak i dzieci. Lekcja przeszłości i nadziei”

20 października 2022 r. w Sali Obrad Kancelarii Senatu odbyło się się wyjątkowe wydarzenie współorganizowane przez Uczelnię Korczaka, IKA – International Janusz Korczak Association, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Parlamentarny Zespół ds. Dzieci – międzynarodowa konferencja korczakowska pn. Janusz Korczak i dzieci. Lekcja przeszłości i nadziei. 80. rocznica śmierci Janusza Korczaka. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego.

W konferencji wzięli udział naukowcy, pedagodzy, wychowawcy dzieci i młodzieży z wielu krajów Europy i świata. Wykład wprowadzający wygłosiła Marta Santos Pais, była przedstawicielka Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci. W części plenarnej konferencji wystąpili także prof. Jacek Leociak, prof. Andrzej Mencwel, prof. Mosche Shner, dr Nancy Bell oraz prof. Barbara Smolińska-Theiss.

Następnie Rektor prof. Mirosław Grewiński oraz dr Joanna Lizut wspólnie z prof. Barbarą Smolińską-Theiss wręczyli Nagrody im. Janusza Korczaka laureatom z dziesięciu krajów. Nagrodzeni zostali: Bogdan Bashtovy z Ukrainy, Teo Capon z Holandii, Charlet Colette ze Szwajcarii, Batia Gilad z Izraela, Michał Janczura z Polski, Muzeum Treblinka, Naib Yazir z Tunezji, Jerry Nussbaum z Kanady, Svetlana Petrovskaya z Ukrainy, Amichai Prado z Izraela, Stanislav Skibinski z Niemiec, Danuta Świątek z USA oraz Chihiro Tsukamota z Japonii. W trakcie obrad miała także miejsce ceremonia dekoracji Orderem Uśmiechu Marty Santos Pais, byłej przedstawicielki Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci.