Misja i wizja

Naszą misją jest stworzenie kompleksowego ekosystemu edu­kacyjnego od przedszkola do uczelni wyższej i uniwersytetu trzeciego wieku w duchu Kor­czakowskich wartości oraz przedsiębiorczości, kreatywności, zaradności.

Istotą humanizmu jest człowiek. Przewodnikiem w kształtowaniu jego osobowości i wyobrażeń są nauczyciele. Nasi absolwenci łączą Korczakowską miłość do tych, których uczą z wyczuciem czasów, w których przyszło im żyć. Rozumieją wyzwania współczesnego świata, skomplikowaną rzeczywistość społeczną, gospodarczą i publiczną. Podążają za trendami.
W procesie nauczania Uczelnia wykorzystuje zarówno metody refleksyjnego kształcenia, jak
i edukacji przez praktykę oraz doświadczenie i aktywne uczestnictwo.

ZASADY
 • Równość w dostępie do kształcenia
 • Sprawiedliwe traktowanie
 • Partycypacyjny i interaktywny model edukacji
 • Podmiotowe i indywidualne podejście do rozwoju uczniów i studentów
 • Tolerancja i otwartość na różnorodność i inność
WARTOŚCI
 • Sprawiedliwość
 • Równość
 • Szacunek
 • Godność
 • Prawda
 • Odpowiedzialność
 • Zaufanie
 • Zaangażowanie