Ruszyły zgłoszenia do Nagrody im. Janusza Korczaka

Nagroda im. Janusza Korczaka to nowa inicjatywa Uczelni Korczaka. Celem nagrody jest uhonorowanie osób i instytucji, które stosują filozofię pedagogiczną Korczaka w praktyce i propagują jego myśl. Nagrody i wyróżnienia im. Janusza Korczaka będą przyznawane przez Polską Akademię Janusza Korczaka – projekt Uczelni Korczaka – w trzech kategoriach:

  • dla placówek edukacyjnych, organizacji i instytucji za wdrażanie korczakowskich idei,
  • dla lokalnych liderów edukacji za ich osobiste działania i inicjatywy w sferze edukacji, wychowania i troski o dobrostan dzieci i młodzieży,
  • dla osób publicznych – propagatorów filozofii i dziedzictwa Janusza Korczaka.

Laureatów nagrody wybierze Kapituła, której przewodniczy prof. Barbara Smolińska – Theiss, pedagog społeczna, znawczyni filozofii korczakowskiej, związana m.in. z Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka oraz Instytutem Praw Dziecka im. Janusza Korczaka.

Korczak umieścił dziecko w centrum uwagi, był prekursorem praw dziecka i wielkim innowatorem edukacji i wychowania. Jego idee wciąż inspirują i są nadal aktualne. Chcemy, by nagroda „Janusz Korczak XXI wieku” wyróżniała nauczycieli, wychowawców, liderów edukacji, organizacje i instytucje, które w codziennej pracy kierują się pojmowaną w korczakowski sposób miłością do dziecka – mówi prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Rektor Uczelni Korczaka

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby indywidualne i instytucje poprzez formularz dostępny na stronie internetowej https://uczelniakorczaka.pl/akademia-korczaka.

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca.

Serdecznie zachęcamy do nominowania do nagrody osób i instytucji, które w swojej codziennej działalności kierują się duchem korczakowskich idei i rozwijają jego myśli.