Nagroda Korczaka

Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych jest organizatorem Nagrody Korczaka: wyjątkowego wyróżnienia, wręczanego instytucjom i osobom, które zmieniają oblicze edukacji i dbają o prawa dzieci i młodzieży.

Celem Nagrody jest promowanie idei Janusza Korczaka oraz wspieranie zmian w edukacji poprzez nagradzanie instytucji i osób, które kierują się wartościami korczakowskimi i wdrażają je w życie, tworzą nowoczesne i odważne rozwiązania edukacyjne, konsekwentnie wspierają podmiotowość i prawa dziecka oraz dbają o ochronę tych praw, wspierają dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach albo tworzą środowiska przyjazne szczęśliwemu dzieciństwu. W 2024 roku odbędzie się 3 już edycja tego wyjątkowego konkursu.

W ramach konkursu przyznawane są Nagrody oraz Wyróżnienia w trzech Kategoriach:

 • Nagroda Główna: przyznawana osobom o szczególnym dorobku w pracy na rzecz dzieci i młodzieży oraz badaczy i popularyzatorów dziedzictwa intelektualnego Janusza Korczaka.
 • Nagroda dla organizacji i instytucji kierujących się wartościami korczakowskimi.
 • Nagroda dla liderów zmian w edukacji i życiu społecznym, którzy stosują idee Janusza Korczaka w praktyce.

W 2024 r. Nagroda im. Janusza Korczaka zostanie wręczona 17 maja w Muzeum Polin w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami Konkursu i zgłaszania kandydatów do Nagrody!

To nagroda, która docenia wspaniałe inicjatywy edukacyjne w korczakowskim duchu, premiuje instytucje i lokalnych liderów, integruje i wzmacnia korczakowskie idee i środowiska.

prof. Barbara Smolińska-Theiss, przewodnicząca Kapituły Nagrody

Zgłoszenia i regulamin

Zachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatów do Nagrody Korczaka: osób i instytucji, które w swojej codziennej działalności działają na rzecz dzieci i zmian w edukacji.

 • W Kategorii Nagroda dla organizacji i instytucji nagradzane są działania i projekty prowadzone przez podmioty instytucjonalne: placówki edukacyjne i wychowawcze, organizacje pozarządowe, podmioty samorządowe i rządowe, przedsiębiorstwa i inne podmioty krajowe lub międzynarodowe działające w sposób zinstytucjonalizowany.
 • W Kategorii Liderzy zmian w edukacji nagradzane są osoby fizyczne, działające w skali ogólnopolskiej lub lokalnej, które wprowadzają nowe idee edukacyjne i społeczne, stymulują rozwój lokalnych środowisk, inspirują do współpracy, zmian w edukacji i wychowaniu i takie zmiany skutecznie wdrażają, a także wspierają dzieci i młodzież na różnych polach.
 • W Kategorii Nagroda Główna nagradzane są osoby prowadzące wieloletnią działalność o charakterze ogólnokrajowym w obszarze edukacji, nauki, wspierania dzieci i troski o ich prawa, których działania charakteryzują się dużym zasięgiem społecznym oraz skutecznością.

Kandydatów do Nagrody w kategoriach II: Organizacje i instytucje oraz III: Liderzy zmian w edukacji mogą zgłaszać osoby indywidualne i instytucje poprzez uzupełnienie dostępnych poniżej formularzy zgłoszeniowych. Szczególnie zachęcamy zwłaszcza do zgłaszania osób i instytucji działających w środowiskach lokalnych, na poziomie powiatów i gmin, które wprowadzają zmiany na tym poziomie. Kandydatów do kategorii I: Nagroda Główna zgłaszają wyłącznie Członkowie Kapituły Konkursu.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe w kategoriach III i III prosimy przesyłać do 10 kwietnia na adres nagroda.korczaka@uczelniakorczaka.pl

Pobierz regulamin konkursu >

Prezydium Kapituły Nagrody im. Janusza Korczaka

PROF. BARBARA SMOLIŃSKA-THEISS
pedagog społeczna, naukowo zainteresowana pedagogiką Janusza Korczaka i społeczno-pedagogicznymi problemami dziecka i dzieciństwa

DOROTA ZAWADZKA
Psycholog rozwojowy, doradca rodzinny. Popularyzuje wiedzę z zakresu wychowania i psychologii rozwojowej.

PAWEŁ RABIEJ
pełnomocnik ds. strategii i rozwoju Uczelni Korczaka, twórca ośrodka dialogu i analiz THINKTANK, I zastępca Prezydenta m.st. Warszawy (2018-2020).

KATARZYNA STOPARCZYK
dziennikarka, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych, Mistrzyni Mowy Polskiej.

Członkowie Kapituły Nagrody Korczaka:

PARTNER

PATRONAT HONOROWY

Nagroda im. Janusza Korczaka. Edycja 2023

Do drugiej edycji konkursu wpłynęło ponad 120 zgłoszeń z całego kraju. Podczas Gali Nagrody im. Janusza Korczaka, która odbyła się 18 maja w Muzeum Polin w Warszawie Kapituła przyznała 13 Nagród oraz wyróżniła 12 kolejnych laureatów. Nagrodzone zostały osoby publiczne kierujące się korczakowskimi wartościami, instytucje edukacyjne i lokalni liderzy. Nagrodę Specjalną otrzymała Janina Ochojska, zaś Nagrodę Prezydium, za dorobek naukowy nad życiem i twórczością Janusza Korczaka odebrał prof. Jacek Leociak.

LAUREACI NAGRODY IM. JANUSZA KORCZAKA 2023 W KATEGORII OSOBY PUBLICZNE
 • Mirosława Kątna, współtwórczyni Komitetu Ochrony Praw Dziecka
 • dr Konrad Ciesiołkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Orange
 • Anna Maria Wesołowska, sędzina od lat angażująca się w walkę o prawa dzieci

LAUREACI NAGRODY IM. JANUSZA KORCZAKA 2023 W KATEGORII LOKALNI LIDERZY

 • Jakub Wygnański, społecznik, animator rozwoju i współpracy „trzeciego sektora”
 • Mariusz Kurnyta, aktywista z polsko-białoruskiego pogranicza znany jako Człowiek Lasu
 • Dominik Kuc, aktywista, twórca Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+
 • Prof. Mikołaj Spodaryk, lekarz pediatra, kierownik Oddziału Leczenia Żywieniowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
 • Marta Florkiewicz-Borkowska, nauczycielka z Pielgrzymowic, twórczyni akcji „Pożeracze smutków”

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Dr Anna Krawczak – ekspertka w zakresie in vitro, adopcji i pieczy zastępczej, Kamila Olga Stępień-Rejszel, pedagożka – psycholożka, propagatorka praw dziecka z Gdańska, Oktawia Gorzeńska – liderka wdrażania zmian w edukacj, Patrycja Karykowska – nauczycielka, bibliotekarka i animatorka społeczna z Kielc, Marta Szymczyk – nauczycielka, autorka bloga „Nieszablonowa pedagożka”, Grzegorz Jach – policjant, reżyser teatralny, aktor, pedagog.

LAUREACI NAGRODY IM. JANUSZA KORCZAKA 2023 W KATEGORII INSTYTYCJE I ORGANIZACJE

 • Fundacja „Kosmos dla dziewczynek” z Warszawy
 • Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
 • Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy
 • Program „Równać Szanse”
 • Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT” z Warszawy, Program „Projektor” realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Lublinie, Stowarzyszenie „Serduszko dla dzieci” w Warszawie, Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji OSPAR w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj, Zespół Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

Zobacz galerię zdjęć z Gali Nagrody im. Janusza Korczaka 2023 >

Nagroda im. Janusza Korczaka. Edycja 2022

Nagroda im. Janusza Korczaka została przyznana po raz pierwszy w 2022 r. Podczas gali odbywającej się 10 maja 2022 w Teatrze Kamienica otrzymało ją 12 wybitnych osobowości i instytucji, które działają zgodnie z filozofią „Starego Doktora”.

LAUREACI NAGRODY IM. JANUSZA KORCZAKA 2022 W KATEGORII OSOBY PUBLICZNE
 • Wanda Traczyk-Stawska, Powstańczyni Warszawska, wieloletnia nauczycielka
 • Krystyna Starczewska, liderka edukacji, twórczyni Liceum Bednarska
 • s. Małgorzata Chmielewska, społeczniczka, prezeska fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”

Wyróżnienia otrzymali: Tomasz Dangel, twórca Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, Anja Rubik, założycielka Fundacji Sexed.pl działającej w obszarze edukacji seksualnej oraz Przemysław Staroń, nauczyciel i wychowawca, innowator edukacji.

LAUREACI NAGRODY IM. JANUSZA KORCZAKA 2022 W KATEGORII LOKALNI LIDERZY
 • Prof. Małgorzata Michel – badaczka, zajmująca się naukowo m.in. „dziećmi ulicy” jako niewidzialną grupą społeczną.
 • Artur Czepczyński – przedsiębiorca, fundator Fundacji Rodziny Czepczyńskich.
 • Małgorzata Swędrowska – autorka książek dla dzieci, popularyzatorka czytelnictwa wśród najmłodszych.
 • Kira Sukhoboichenko – start-uperka, pomysłodawczyni „Międzynarodowego Dnia Plecaka”.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Wioletta Łapczyńska-Nowak – nauczycielka w Szkole Podstawowej w Józefosławiu, propagatorka idei Korczaka, Ewa Radanowicz – liderka zmian w edukacji, wieloletnia dyrektorka szkoły w Radowie Małym, Jakub Tylman – pedagog, działacz społeczny, pomysłodawca kampanii społecznej „Szkoły bez zadań domowych” oraz Jaśmina Wójcik – artystka wizualna, oddająca w swoich działaniach głos dzieciom, autorka projektów upamiętniających Korczaka.

LAUREACI NAGRODY IM. JANUSZA KORCZAKA 2022 W KATEGORII ORGANIZACJE/INSTYTUCJE
 • Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego, które od sześciu dekad prowadzi korczakowskie obozy i kolonie.
 • Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ, za stworzenie jednego z największych festiwali teatralnych dla dzieci i młodzieży.
 • Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, za stworzenie prężnego, młodzieżowego ruchu społecznego.
 • „Wypożyczalnia Skrzydeł” – Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie, za stworzenie w podlubelskiej szkole wyjątkowej biblioteki i centrum szkolnego życia.
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, za ponad trzy dekady pomagania dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym wykorzystywanym seksualnie.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacja Orange Polska, Fundacja SEXED.PL, Fundacja Ronalda McDonalda, Klub „Wysoki Zamek”, Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. J. Korczaka w Zielonej Górze, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie.

Zobacz galerię zdjęć z Gali Nagrody im. Janusza Korczaka 2022 >