Nagroda im. Janusza Korczaka

Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych jest organizatorem Nagrody im. Janusza Korczaka: wyjątkowego wyróżnienia, wręczanego instytucjom i osobom, które zmieniają oblicze edukacji i dbają o prawa dzieci i młodzieży.

Celem Nagrody jest promowanie idei Janusza Korczaka oraz wspieranie zmian w edukacji poprzez nagradzanie instytucji i osób, które kierują się wartościami korczakowskimi i wdrażają je w życie, tworzą nowoczesne i odważne rozwiązania edukacyjne, konsekwentnie wspierają podmiotowość i prawa dziecka oraz dbają o ochronę tych praw, wspierają dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach albo tworzą środowiska przyjazne szczęśliwemu dzieciństwu.

Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę w trzech kategoriach:

 • dla organizacji i instytucji kierujących się korczakowskimi wartościami,
 • dla osób – lokalnych liderów stosujących korczakowskie idee w praktyce,
 • dla osób publicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży.

W 2023 r. Nagroda im. Janusza Korczaka zostanie wręczona 18 maja w Muzeum Polin w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami Konkursu i zgłaszania kandydatów do Nagrody!

To nagroda, która docenia wspaniałe inicjatywy edukacyjne w korczakowskim duchu, premiuje instytucje i lokalnych liderów, integruje i wzmacnia korczakowskie idee i środowiska.

prof. Barbara Smolińska-Theiss, przewodnicząca Kapituły Nagrody

Zgłoszenia i regulamin

Zachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Janusza Korczaka: osób i instytucji, które w swojej codziennej działalności działają na rzecz dzieci i zmian w edukacji.

 • Kategorii I. Organizacje / Instytucje nagradzane są działania i projekty prowadzone przez podmioty instytucjonalne, lokalne, regionalne, centralne: placówki edukacyjne i wychowawcze, organizacje społeczne i pozarządowe, podmioty samorządowe i rządowe, przedsiębiorstwa i inne podmioty krajowe lub międzynarodowe działające w sposób zinstytucjonalizowany.
 • Kategorii II. Osoby / Lokalni Liderzy nagradzane są osoby fizyczne, działające lokalnie (w skali regionalnej lub powiatowej czy gminnej), które wprowadzają nowe idee edukacyjne i społeczne, stymulują rozwój lokalnych środowisk, inspirują do współpracy i do zmian w edukacji i wychowaniu i takie zmiany skutecznie wdrażają.
 • Kategorii III. Osoby Publiczne nagradzane są osoby prowadzące wieloletnią działalność o charakterze ogólnokrajowym w obszarze edukacji, wspierania dzieci i troski o ich prawa, których działania charakteryzują się dużym zasięgiem społecznym oraz skutecznością.

Kandydatów do Nagrody w kategoriach Organizacje i instytucje oraz Lokalni liderzy edukacji mogą zgłaszać osoby indywidualne i instytucje poprzez uzupełnienie dostępnych poniżej formularzy zgłoszeniowych. Szczególnie zachęcamy zwłaszcza do zgłaszania osób i instytucji działających w środowiskach lokalnych, na poziomie powiatów i gmin, które wprowadzają zmiany na tym poziomie. Kandydatów do kategorii Osoby publiczne zgłaszają wyłącznie Członkowie Kapituły Konkursu.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe w kategoriach I i II prosimy przesyłać do 14 kwietnia na adres nagroda.korczaka@uczelniakorczaka.pl

Pobierz regulamin konkursu >

Prezydium Kapituły Nagrody im. Janusza Korczaka

PROF. BARBARA SMOLIŃSKA-THEISS
pedagog społeczna, naukowo zainteresowana pedagogiką Janusza Korczaka i społeczno-pedagogicznymi problemami dziecka i dzieciństwa

DR MAREK MICHALAK
pedagog specjalny i działacz społeczny, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, w latach 2008–2018 rzecznik praw dziecka.

PAWEŁ RABIEJ
pełnomocnik ds. strategii i rozwoju Uczelni Korczaka, twórca ośrodka dialogu i analiz THINKTANK, I zastępca Prezydenta m.st. Warszawy (2018-2020).

KATARZYNA STOPARCZYK
dziennikarka, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych, Mistrzyni Mowy Polskiej.

DOROTA ZAWADZKA
Psycholog rozwojowy, doradca rodzinny. Popularyzuje wiedzę z zakresu wychowania i psychologii rozwojowej.

Członkowie Kapituły Nagrody im. Janusza Korczaka:

Laureaci Nagrody Korczaka. Edycja 2022

Nagroda im. Janusza Korczaka została przyznana po raz pierwszy w 2022 r. Otrzymało ją 12 wybitnych osobowości i instytucji, które działają zgodnie z filozofią „Starego Doktora”.

LAUREACI NAGRODY IM. JANUSZA KORCZAKA 2022 W KATEGORII OSOBY PUBLICZNE
 • Wanda Traczyk-Stawska, Powstańczyni Warszawska, wieloletnia nauczycielka
 • Krystyna Starczewska, liderka edukacji, twórczyni Liceum Bednarska
 • s. Małgorzata Chmielewska, społeczniczka, prezeska fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”

Wyróżnienia otrzymali: Tomasz Dangel, twórca Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, Anja Rubik, założycielka Fundacji Sexed.pl działającej w obszarze edukacji seksualnej oraz Przemysław Staroń, nauczyciel i wychowawca, innowator edukacji.

LAUREACI NAGRODY IM. JANUSZA KORCZAKA 2022 W KATEGORII LOKALNI LIDERZY
 • Prof. Małgorzata Michel – badaczka, zajmująca się naukowo m.in. „dziećmi ulicy” jako niewidzialną grupą społeczną.
 • Artur Czepczyński – przedsiębiorca, fundator Fundacji Rodziny Czepczyńskich.
 • Małgorzata Swędrowska – autorka książek dla dzieci, popularyzatorka czytelnictwa wśród najmłodszych.
 • Kira Sukhoboichenko – start-uperka, pomysłodawczyni „Międzynarodowego Dnia Plecaka”.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Wioletta Łapczyńska-Nowak – nauczycielka w Szkole Podstawowej w Józefosławiu, propagatorka idei Korczaka, Ewa Radanowicz – liderka zmian w edukacji, wieloletnia dyrektorka szkoły w Radowie Małym, Jakub Tylman – pedagog, działacz społeczny, pomysłodawca kampanii społecznej „Szkoły bez zadań domowych” oraz Jaśmina Wójcik – artystka wizualna, oddająca w swoich działaniach głos dzieciom, autorka projektów upamiętniających Korczaka.

LAUREACI NAGRODY IM. JANUSZA KORCZAKA 2022 W KATEGORII ORGANIZACJE/INSTYTUCJE
 • Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego, które od sześciu dekad prowadzi korczakowskie obozy i kolonie.
 • Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ, za stworzenie jednego z największych festiwali teatralnych dla dzieci i młodzieży.
 • Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, za stworzenie prężnego, młodzieżowego ruchu społecznego.
 • „Wypożyczalnia Skrzydeł” – Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie, za stworzenie w podlubelskiej szkole wyjątkowej biblioteki i centrum szkolnego życia.
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, za ponad trzy dekady pomagania dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym wykorzystywanym seksualnie.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacja Orange Polska, Fundacja SEXED.PL, Fundacja Ronalda McDonalda, Klub „Wysoki Zamek”, Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. J. Korczaka w Zielonej Górze, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie.

Zobacz galerię zdjęć z Gali Nagrody im. Janusza Korczaka 2022 >