Patron Katedry Przedsiębiorczości Społecznej

O Patronie

Profesor  Muhammad Yunus – ekonomista, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i patron działającej na naszej Uczelni Katedry Przedsiębiorczości Społecznej – urodził się w  1940 roku w małej wiosce w Bangladeszu. Studiował ekonomię na uniwersytecie w Dhace, a po uzyskaniu stypendium Fullbrighta również w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskał stopień doktora.

Moment przełomowy w życiu patrona naszej Katedry nastąpił po tragicznej w skutkach klęsce żywiołowej, jaka nawiedziła Bangladesz. Wtedy to prof. Yunus zaczął udzielać niewielkich pożyczek pozbawionym środków do życia mieszkańcom wsi na działalność polegającą na wyplataniu i sprzedawaniu bambusowych koszyków i stołków. W ten sposób narodziła się idea mikrokredytu. Zainspirowany powodzeniem tego projektu, w 1983 prof. Yunus założył Grameen Bank, dzięki któremu wielu mieszkańców Bangladeszu mogło rozpocząć skromną działalność gospodarczą i wydostać się ze skrajnej biedy. Obecnie wiele banków na świecie wzoruje się na Grameen Banku, przyczyniając się do walki z ubóstwem.

O Katedrze

Profesor Muhammad Yunus objął patronat nad naszą uczelnianą Katedrą Przedsiębiorczości Społecznej w 2013 roku. Idea przedsiębiorczości społecznej, wpisuje się w profil dydaktyczno-naukowy Uczelni.

Celem działalności Katedry jest przede wszystkim popularyzacja i upowszechnianie przedsiębiorczości społecznej jako nowoczesnego rozwiązania społeczno-ekonomicznego, ale też przygotowywanie innowacyjnych projektów dla różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym czy monitorowanie działań podmiotów nowej ekonomii społecznej.