Odszedł prof. Gilberto Marzano, wieloletni współpracownik i Pełnomocnik Rektora ds. Projektów Międzynarodowych

It is with great sorrow that we have received the news of the death of the outstanding scholar Gilberto Marzano, professor and advisor for international projects at the Korczak University.
Prof. Marzano was the member of the professors board at PhD of University of Udine (Italy) and President of Ecoistituto, a research non-profit institution engaged in sustainable development. He was the head of the Laboratory of Pedagogical Technologies at the Rezekne Academy of Technologies (Lativa).
Prof. Marzano was a big-hearted person, an outstanding scientist, and the authority for many people in the social anthropology, teaching and learning or professional development.
In April 2022, Professor Marzano was the guest of a strategic meeting of the Korczak University in Warsaw. We have been deeply saddened by the news of prof. Gilberto passing. Words cannot express our sorrow.
We express sincere condolences to the family and relatives.


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Gilberto Marzano, Doradcy Rektora Uczelni Korczaka ds. Projektów Międzynarodowych.
Prof. Marzano był Członkiem Rady Profesorskiej na Uniwersytecie w Udine (Włochy) oraz Prezesem Ecoistituto, instytucji badawczej non-profit zajmującej się zrównoważonym rozwojem. Był także kierownikiem Laboratorium Technologii Pedagogicznych na Akademii Technologicznej w Rezekne (Łotwa).
Prof. Marzano był człowiekiem wielkiego serca, wybitnym naukowcem i dla wielu autorytetem w dziedzinie antropologii społecznej, nauczania i doskonalenia zawodowego.
W kwietniu 2022 r. prof. Marzano był gościem narady strategicznej Uczelni Korczaka w Warszawie.
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora.
Rodzinie i Bliskim składamy szczere kondolencje.