ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ – TRWA NABÓR NA SZKOLENIE

Każdy z nas to zna – to uczucie, gdy mógł liczyć na czyjeś wsparcie lub gdy sam komuś pomógł. Jak to ważne, przekonujemy się na co dzień…ostatnio dobitniej. Pandemia koronawirusa uświadomiła nam, że mimo konieczności zachowania dystansu najważniejsze jest to, by być blisko. Blisko tych, którzy są nam bliscy i tych, którzy nie mają nikogo.

Jako najstarsza niepubliczna uczelnia w kraju, od prawie 30 lat uczymy tego, co najważniejsze – podejścia do drugiego człowieka. Przez te lata udało nam się wykształcić kadrę, która codziennie służy innym. Wiemy jednak, że wraz ze zmieniającym się na naszych oczach światem, zapotrzebowanie na tego typu specjalistów będzie wzrastać. Wrastają też zatem nasze chęci, by podzielić się z Wami naszą wiedzą, niezbędną w tym zakresie.

Jeśli chcesz pomóc innym – skorzystaj z naszego szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji społecznej! Projekt realizowany będzie przez Uczelnię Korczaka w Katowicach w formie zdalnej. To ok. 15 dwudniowych zjazdów w weekendy lub dni robocze.

Uczestnikami szkolenia mogą zostać osoby:

– kierujące schroniskami dla osób bezdomnych, nieposiadające specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej lub kandydaci na kierowników schronisk dla osób bezdomnych,

–  posiadające 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,

– zgłaszające się na szkolenie / wskazane przez podmioty/instytucje prowadzące schroniska dla osób bezdomnych,

– zgłaszające się na szkolenie posiadające oświadczenie lub zaświadczenie dot. stażu i stanowiska

W ramach szkolenia, uczestnicy otrzymają wsparcie w formie: pokrycia kosztów podróży i wyżywienia, a także zakwaterowania (w przypadku zajęć odbywających się stacjonarnie) oraz zapewnienia materiałów dydaktycznych i podręczników, materiałów piśmienniczych, pokrycia kosztów przeprowadzenia egzaminu końcowego oraz uroczystości wręczenia dyplomów

Realizacja szkoleń: luty 2021 r. – sierpień 2021 r

Nie czekaj, zostały ostatnie wolne miejsca – nabór trwa do 29 stycznia 2021 r.

  • Cel projektu: Uzyskanie kwalifikacji z zakresu specjalizacji organizacji pomocy społecznej przez osoby kierujące schroniskami dla osób bezdomnych oraz kandydatów na kierowników.
  • Planowane efekty: Wzrost liczby osób kierujących schroniskami dla osób bezdomnych, które w wyniku wsparcia EFS uzyskały kwalifikacje wymagane ustawą o pomocy społecznej.
  • Wartość projektu: 2 725 097,50 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 2 643 344,50 zł