Już 29.09 zapraszamy na debatę „Młodzież w Polsce poza rynkiem pracy i edukacji – NEETS”

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu „Młodzież w Polsce poza rynkiem pracy i edukacji”, realizowanym w ramach europejskiego projektu SOCIALNEET, które odbędzie się już 29 września o godz. 13:30 na Wydziale Nauk Społecznych Uczelni Korczaka w Warszawie, przy ul. Urbanistów 3.

NEET to osoby, które nie pracują oraz nie uczą się (not in employment, education or training). Głównym wyzwaniem projektu jest włączenie ich w pracę lub edukację. Odpowiedzią może być przedsiębiorczość społeczna.

SOCIALNEET to projekt współfinansowany ze środków EEA i Funduszu Norweskiego na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży. W inicjatywę zaangażowane jest dziewięć organizacji z ośmiu krajów europejskich, które mają na celu integrację na rynku pracy młodych ludzi przed 30. rokiem życia dzięki wykorzystaniu nowych modeli innowacji społecznych w obszarze ekonomii społecznej, a w szczególności w dziedzinie turystyki i kultury, ochrony zdrowia, rynku rolno-spożywczego, IT, otwartego oprogramowania oraz alternatywnych źródeł energii.

Dyskusja będzie poświęcona możliwościom tworzenia szans zatrudnienia, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych, młodych osób bez pracy w wieku od 18 do 29 lat.

Uczelnia Korczaka / Korczakowska Szkoła Marzeń,
ul. Urbanistów 3, Warszawa
29 września 2022, godz. 13.30 – 16.00

W dyskusji wezmą udział eksperci rynku pracy oraz włączania społecznego, m.in. Krzysztof Łagodziński (Fundacja Sławek), Adam Nyckowski (Uczelnia Korczaka), Joanna Sikorska (Korczakowska Szkoła Marzeń). Spotkanie poprowadzi Paweł Oksanowicz.

Zapraszamy!