Polska Akademia Janusza Korczaka

Polska Akademia
Janusza Korczaka

Ruszyła Polska Akademia Janusza Korczaka

Razem można więcej. To nie banał. Przekonujemy się o tym nawiązując współpracę z instytucjami, których patronem jest wybitny pedagog – Janusz Korczak. Ta współpraca stanowi podstawę działania Polskiej Akademii Janusza Korczaka.

Polska Akademia Janusza Korczaka działa na kilku polach:

  • propaguje dorobek wspaniałego, polskiego pedagoga poprzez określenie miejsca, przestrzeni i zasięgu Korczakowskiej pedagogiki
  • konsoliduje środowiska, dla których Janusz Korczak stał się patronem – to naukowcy, przedszkola, kluby dziecięce, szpitale, hospicja czy stowarzyszenia. Jest nas wielu – razem propagujemy wartości Korczaka
  • szuka odpowiedzi na pytanie: na ile koncepcja korczakowska została zaadoptowana do współczesnych środowisk wychowawczych
  • działa! Bo razem można więcej.

Cele Polskiej Akademii Janusza Korczaka

 

Cele Polskiej Akademii Janusza Korczaka

  • propagowanie dorobku pedagogicznego Janusza Korczaka oraz skonsolidowanie osób i placówek, które poprzez działalność naukową lub w praktyce edukacyjnej krzewią pedagogikę i przesłanie Janusza Korczaka. Osoby i placówki to: naukowcy badający dzieło i spuściznę Janusza Korczaka oraz przedszkola i kluby dziecięce, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe różnego typu, szpitale i centra medyczne, hospicja, agencje pomocy społecznej, zgromadzenia harcerskie, ośrodki szkolno-wychowawcze, fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa oraz inne ośrodki na terenie Polski, mające za patrona Janusza Korczaka;
  • aspekcie propagowania nauki – określenie miejsca,  przestrzeni i zasięgu pedagogiki korczakowskiej we współczesnych teoriach i nurtach wychowania. Znalezienie odpowiedzi na pytanie: na ile koncepcja korczakowska została zaadoptowana do współczesnych środowisk wychowawczych?
  • analiza systemu korczakowskiego wychowania i jego wpływ na współczesna pedagogikę ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka/ucznia oraz kształtowanie demokratycznego środowiska wychowawczego dzieci i młodzieży.

Realizowane działania

  • wymiana informacji, myśli, doświadczeń, które pozwolą zgłębić idee myśli pedagogicznej Korczaka i odkryją ja na nowo. Odbędzie się to w ramach projektów edukacyjnych realizowanych przez podmioty biorące udział w projekcie, w oparciu o zaproponowane przez organizatorów projektu scenariusze;
  • strona internetowa: tu wymieniamy się informacjami i integrujemy się i planujemy dalszą współpracę. Komunikujemy się także w social mediach: https://www.facebook.com/Polska-Akademia-Korczaka-115761213448393
  • tworzenie wspólnych opracowań w zakresie współpracy środowisk korczakowskich. Aktualizacja i wykorzystanie myśli pedagogicznej Korczaka we współczesnej praktyce edukacyjnej różnych środowisk.

Dołącz do nas

Chcesz dołączyć do Polskiej Akademii Janusza Korczaka? Wystarczy wyplenić prosty formularz i wysłać na adres: m.sekula@uczelniakorczaka.pl

Wydarzenia

Jesteśmy w trakcie planowania wydarzeń! Śledź naszą stronę internetową – wkrótce podamy więcej szczegółów. 

Kontakt

Koordynator projektu

Magdalena Sekuła
Pełnomocnik Rektora ds. Komunikacji Społecznej i PR 
tel. 505 897 525 
e-mail: m.sekula@uczelniakorczaka.pl

Projekt „Polska Akademia Janusza Korczaka dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.