Stypendium nawet do 2 435 zł miesięcznie

Blisko co trzeci student Uczelni Korczaka korzysta ze wsparcia stypendialnego. Są wśród nich osoby, dla których comiesięczna opłata czesnego jest znacznym obciążeniem finansowym. Jak również ci poszukujący źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego czy sportowego. Spore grono najambitniejszych oraz tacy, którzy chwilowo znaleźli się w trudniejszej sytuacji. Celem Programu stypendialnego Uczelni Korczaka jest wspieranie osób zdolnych i aktywnych naukowo, ale nieposiadających wystarczających środków na pokrycie kosztów czesnego.

Chcemy pomagać swoim studentom. Otrzymując tytuł studenta Uczelni Korczaka zyskujesz możliwość ubiegania się o liczne formy finansowania studiów – stypendiów i ulg. Proponujemy Wam szeroki wachlarz możliwości wsparcia:
  • Stypendium za osiągnięcia naukowe, społeczne, artystyczne bądź sportowe – tzw. Stypendium Rektora – w wysokości comiesięcznej wypłaty nawet do 750 złotych.
  • Stypendium socjalne – do 800 złotych miesięcznie.
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych – do 700 złotych miesięcznie.
  • Zapomoga, czyli jednorazowa wypłata w wysokości 1 500 złotych. O zapomogę student może się ubiegać dwa razy w roku.


Łączna kwota stypendiów, które jednorazowo może pobierać student wynosi 2 435 złotych miesięcznie.
Więcej informacji o stypendiach znajdziesz w tym miejscu.

Zapraszamy Was do Korczaka!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

*Treści zawarte na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.