NAWIGATOR ZDOBYWCÓW PRZYSZŁOŚCI

Projekt „Nawigator zdobywców przyszłości” był współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu odbyła się na terenie województwa podkarpackiego od stycznia 2013 r. do marca 2015 r. W ramach projektu „Nawigator zdobywców przyszłości” został stworzony innowacyjny model działań włączający różne podmioty i dający im nowe metody pracy, dzięki czemu możliwe jest lepsze przygotowanie wychowanków domów dziecka do samodzielnego życia.

Strona www projektu http://nawigatorprzyszlosci.pl