SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ

2023-03-30

Szkolenia „Spotkanie z superwizją”

Rozpoczynamy realizację szkoleń „Spotkania z superwizją”. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu superwizji, dotyczącymi m.in. tego, czym jest superwizja, jak powinna być prowadzona, jakie korzyści daje pracownikom socjalnym, jaki ma cel i zastosowanie w pracy socjalnej. Poznają dobre praktyki z zakresu superwizji pracy socjalnej w Polsce i za granicą.

Szkolenia realizowane będą na dwóch wydziałach Uczelni Korczaka:

Zmiana terminów szkoleń. Aktualnie obowiązujące terminy;

 • Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, w terminach 22-23.04 (40 osób) i 20-21.05 (40 osób). / zmiana terminów na 17-18.06.2023, 24-25.06.2023
 • Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, w terminach 27-28.05 (40 osób) i 17-18.05 (40 osób). / Zmiana terminów na 03-04.06.2023 / 17-18.06.2023

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularzy zgłoszeniowych na adres: superwizja@uczelniakorczaka.pl
________________________________________________

Harmonogram zjazdów

I Tura szkolenia Superwizor pracy socjalnej (30 osób)

Zobacz plany zjazdów I Tury

Zjazdy 2-dniowe

 1. 11-12.09.2021
 2. 25-26.09.2021
 3. 16-17.10.2021
 4. 13-14.11.2021
 5. 04-05.12.2021

Zjazdy 3-dniowe

 1. 14.-16.01.2022
 2. 11-13.02.2022
 3. 04-06.03.2022
 4. 22-24.04.2022
 5. 06-08.05.2022
 6. 17-19.06.2022
 7. 01-03.07.2022
 8. 26-28.08.2022
 9. 09-11.09.2022
 10. 23-25.09.2022
 11. 14-16.10.2022
 12. 18-20.11.2022
 13. 09-11.12.2022
 14. 13-15.01.2022
 15. 10-12.02.2022

II Tura szkolenia Superwizor pracy socjalnej (30 osób)

Plany zjazdów II Tury:
Plan zjazdu 5
Plan zjazdu 6
Plan zjazdu 7
Plan zjazdu 8
Plan zjazdu 9
Plan zjazdu 10
Plan zjazdu 11
Plan zjazdu 12

Zjazdy 2-dniowe

 1. 18-19.12.2021
 2. 08-09.01.2022
 3. 29-30.01.2022
 4. 26-27.02.2022
 5. 26-27.03.2022

Zjazdy 3-dniowe

 1. 08-10.04.2022
 2. 13-15.05.2022
 3. 27-29.05.2022
 4. 24-26.06.2022
 5. 08-10.07.2022
 6. 16-18.09.2022
 7. 30.09-02.10.2022
 8. 21-23.10.2022
 9. 04-06.11.2022
 10. 02-04.12.2022
 11. 20-22.01.2023
 12. 17-19.02.2023
 13. 03-05.03.2023
 14. 24-26.03.2023
 15. 21-13.04.2023
 16. 05-07.05.2023

UWAGA! Nabór na Moduł II (Spotkanie z Superwizją) przedłużony jest do 30 września 2021. Nabór na Moduł I został już zakończony.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o konieczności realizacji zajęć stacjonarnie dla szkolenia w zakresie superwizji, Uczelnia Korczaka informuje, iż zajęcia, o ile sytuacja związana z zagrożeniem COVID-19 pozwoli, w ramach zadania I „Superwizor pracy socjalnej” – szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu superwizora pracy socjalnej, rozpoczną się we wrześniu 2021 (I grupa) i styczniu 2022 (II grupa).

Jednocześnie informujemy, iż 2-dniowe szkolenie z zakresu Superwizji pracy socjalnej, Moduł II tj. „Spotkanie z superwizją” ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z superwizją pracy socjalnej. Szkolenia będą realizowane zdalnie. Zapraszamy do udziału.

Opis projektu

Projekt „Superwizja pracy socjalnej” realizowany jest przez Uczelnię Korczaka w Warszawie w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
nr umowy: POWR.02.05.00-00-0397/20.

Celem głównym projektu jest zdobycie kwalifikacji i nabycie kompetencji oraz nowych umiejętności przez kadrę pomocy i integracji społecznej, co wpłynie na wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

W projekcie zostaną zrealizowane szkolenia z obszaru superwizji obejmujące dwa podstawowe działania:

 1. Moduł I „Superwizor pracy socjalnej” – szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu superwizora pracy socjalnej (60 osób).

Szkolenia będą realizowane w formie 21 zjazdów po 7 w każdym semestrze. W tym 16 zjazdów 3 dniowych (piątek-niedziela) oraz 5 zjazdów 2 dniowych (sobota, niedziela). W czasie tych 16 zjazdów trzydniowych w 1 dzień będą odbywały się zajęcia praktyczne w terenie.

Rozpoczęcie zajęć przewidujemy na I kwartał 2021 roku. Miejscem realizacji zajęć jest Wydział zamiejscowy w  Szczecinie.  Rekrutacja rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku.

2. Moduł II „Spotkanie z superwizją” – szkolenie, które ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z superwizją pracy socjalnej. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu superwizji, dotyczącymi m.in. tego, czym jest superwizja, jak powinna być prowadzona, jakie korzyści daje pracownikom socjalnym, jaki ma cel i zastosowanie w pracy socjalnej. Poznają dobre praktyki z zakresu superwizji pracy socjalnej w Polsce i za granicą (240 osób).

Szkolenie będzie realizowane w formie wykładów i warsztatów w czasie 2 dniowego zjazdu. Zajęcia odbywają się w Wydziałach Uczelni Korczaka w Warszawie, Szczecinie i Katowicach.

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej z terenu całego kraju.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie obejmujące nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także wsparcie dodatkowe w postaci materiałów dydaktycznych i podręczników, zakwaterowania i wyżywienie, zwrotu kosztów podróży, pokrycia kosztów przeprowadzenia egzaminu końcowego na superwizora pracy socjalnej przed Centralna Komisją Egzaminacyjną oraz uroczystości wręczenia dyplomów.

Nabór na szkolenia rozpoczął się w listopadzie 2020 roku i potrwa do końca września 2021 r.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową oraz pocztą tradycyjną. Prosimy o wypełnienie i przesłanie dokumentów na adres: superwizja@uczelniakorczaka.pl

 • formularz rekrutacyjny do szkolenia „Spotkanie z superwizją”
 • wniosek o dopuszczenie do szkolenia na „Superwizora pracy socjalnej”
 • deklaracja uczestnictwa (do obu Modułów)

Plany zajęć I tury szkolenia „Superwizor pracy socjalnej”

Plany zajęć II tury szkolenia „Superwizor pracy socjalnej”

Dokumenty do pobrania

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny.

Projekt jest realizowany w terminie od:  2020-10-01 do 2023-09-30

Kontakt: 573 337 651, 32 351 37 31, 22/823 66 23 w. 144 lub 155 superwizja@uczelniakorczaka.pl lub a.gorka@uczelniakorczaka.pl