SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ

Projekt „Superwizja pracy socjalnej” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka z Warszawy w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
nr umowy: POWR.02.05.00-00-0397/20.

UWAGA! Nabór na Moduł II (Spotkanie z Superwizją) przedłużony jest do 31 maja 2021. Nabór na Moduł I został już zakończony.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o konieczności realizacji zajęć stacjonarnie dla szkolenia w zakresie superwizji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna informuje, iż zajęcia, o ile sytuacja związana z zagrożeniem COVID-19 pozwoli, w ramach zadania I „Superwizor pracy socjalnej” – szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu superwizora pracy socjalnej, rozpoczną się we wrześniu 2021 (I grupa) i styczniu 2022 (II grupa).

Jednocześnie informujemy, iż szkolenie 2 – dniowe szkolenie z zakresu Moduł II tj.  „Spotkanie z superwizją” – szkolenie, które ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z superwizją pracy socjalnej” będą realizowane zdalnie. Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Celem głównym projektu jest zdobycie kwalifikacji i nabycie kompetencji oraz nowych umiejętności przez kadrę pomocy i integracji społecznej, co wpłynie na wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

W projekcie zostaną zrealizowane szkolenia z obszaru superwizji obejmujące dwa podstawowe działania:

1.Moduł I „Superwizor pracy socjalnej” – szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu superwizora pracy socjalnej (60 osób).

Szkolenia będą realizowane w formie 21 zjazdów po 7 w każdym semestrze. W tym 16 zjazdów 3 dniowych (piątek-niedziela) oraz 5 zjazdów 2 dniowych (sobota, niedziela). W czasie tych 16 zjazdów trzydniowych w 1 dzień będą odbywały się zajęcia praktyczne w terenie.

Rozpoczęcie zajęć przewidujemy na I kwartał 2021 roku. Miejscem realizacji zajęć jest Wydział zamiejscowy w  Szczecinie.  Rekrutacja rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku.

2. Moduł II „Spotkanie z superwizją” – szkolenie, które ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z superwizją pracy socjalnej. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu superwizji, dotyczącymi m.in. tego, czym jest superwizja, jak powinna być prowadzona, jakie korzyści daje pracownikom socjalnym, jaki ma cel i zastosowanie w pracy socjalnej. Poznają dobre praktyki z zakresu superwizji pracy socjalnej w Polsce i za granicą (240 osób).

Szkolenie będzie realizowane w formie wykładów i warsztatów w czasie 2 dniowego zjazdu. Zajęcia odbywają się w Wydziałach Uczelni Korczaka w Warszawie, Szczecinie i Katowicach.

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej z terenu całego kraju.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie obejmujące nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także wsparcie dodatkowe w postaci materiałów dydaktycznych i podręczników, zakwaterowania i wyżywienie, zwrotu kosztów podróży, pokrycia kosztów przeprowadzenia egzaminu końcowego na superwizora pracy socjalnej przed Centralna Komisją Egzaminacyjną oraz uroczystości wręczenia dyplomów.

Nabór na szkolenia rozpoczęło się w listopadzie 2020 roku i potrwa do końca I kwartału 2021 r.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową oraz pocztą tradycyjną. Prosimy o wypełnienie i przesłanie dokumentów na adres: superwizja@uczelniakorczaka.pl

  • formularz rekrutacyjny do szkolenia „Spotkanie z superwizją”
  • wniosek o dopuszczenie do szkolenia na „Superwizora pracy socjalnej”
  • deklaracja uczestnictwa (do obu Modułów)

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny.

Projekt jest realizowany w terminie od:  2020-10-01 do 2023-03-30.

Kontakt: 573 337 651, 22/823 66 23 w. 144 lub 155 superwizja@uczelniakorczaka.pl lub a.gorka@uczelniakorczaka.pl