WARSZAWA – I STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

Celem głównym projektu jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych z całej Polski, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Adresatami szkoleń specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny jest 150 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnionych na stanowiskach pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator, główny specjalista posiadający II stopień w zawodzie pracownik socjalny. Są to osoby, które świadczą pomoc bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym usługi aktywizacji i inne usługi społeczne.

Szkolenia będą realizowane w 2 turach. W każdej turze jest przewidzianych 75 miejsc.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski.

Czas trwania projektu: od 1 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.

Więcej informacji: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/o-projekcie

Projekt prowadzony jest w ramach Korczakowskiej Akademii Pracownika Socjalnego, której celem jest realizowanie przedsięwzięć naukowych, rozwojowych, wdrożeniowych i szkoleniowych dedykowanych pracownikom socjalnym.