ZROZUMIEĆ TRUDNE SPRAWY

Projekt POWR.03.01.00-00-T122/18-00 ”Zrozumieć trudne sprawy”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oś priorytetowa POWR.03.01.00 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,  Działanie: Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji rodziców i osób zaangażowanych w edukację przedszkolną i wczesnoszkolną.Opiera się na założeniach podejścia Korczakowskiego: holistycznego traktowania edukacji, uczenia tematów trudnych, wrażliwych, z zastosowaniem metody projektu.

Odbiorcami działań będzie 900 osób:

  • 225 dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 lat),
  • 300 uczniów klas 1-3,
  • 60 nauczycieli ( w tym nauczycieli przedszkoli- 30 osób, nauczycieli szkół-30 osób),
  • 135 rodziców dzieci przedszkoli ,
  • 180 rodziców dzieci uczniów klas 1-3.

Projekt ma charakter ogólnopolski.

Więcej informacji: https://trudnesprawy.wspkorczak.eu