Projekty

Projekty EFS zrealizowane przez Uczelnię Korczaka

 1. Akademia Młodych Noblistów
 2. „Centrum Badań nad Rozwojem Pomorza Zachodniego”
 3. Edukacja – inwestycja w człowieka
 4. Edukacja Twoją Szansą
 5. Lubelskie mamy wracają do pracy! 
 6. Kadry dojrzałe do zmian (partnerstwo z bit Polska)
 7. Kompetencje Kluczowe Drogą do Kariery
 8. Kreatywny Humanista
 9. Kuźnia liderów – szkoła mentorów
 10. Modelowo Zarządzana Uczelnia
 11. Nawigator zdobywców przyszłości (partnerstwo z ECORYS)
 12. Nowoczesny Pedagog
 13. Nowoczesny Wykładowca – tutor i coach
 14. Nowa nadzieja
 15. Nowa Szansa (partnerstwo z FORMENERGY)
 16. Nowy Start 
 17. Pełnosprawni w pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego
 18. Przedsiębiorcza Uczelnia
 19. Organizacja pomocy społecznej
 20. Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia
 21. Stworzenie standardu „Superwizja pracy socjalnej” 
 22. Szansa na lepsze zarządzanie
 23. Therapy Dog Training – European standards (Dogoterapia – europejskie standardy)
 24. Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli
 25. „Zachodniopomorskie Centrum Wspierania Procesów Ekonomii Społecznej”
 26. Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego
 27. Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej
 28. Zostań Noblistą
 29. Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
 30. Warszawa – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
 31. Katowice – II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy
 32. Szczecin – II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobami starszymi