Oficjalna premiera raportu „Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych”

Niemal rok trwały prace zespołów badawczych nad „Ogólnopolską diagnozą deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski”, która identyfikuje wyzwania i bariery rozwoju usług środowiskowych w jednostkach pomocy społecznej i gminach. Opracowany na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu raport oficjalną premierę miał 20 lutego o godz. 14:00 podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Kamienicy Karskich przy ul. Wiejskiej 19 w Warszawie. Od momentu premiery raport w wersji on-line możliwy jest do pobrania tutaj >

Wnioski z badania przedstawili: Adam Szponka, Przewodniczący Konwentu Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, prof. Mirosław Grewiński, Rektor Uczelni Korczaka i Kierownik Zespołu Badawczego. W podsumowaniu wniosków i rekomendacji z badania aktywny udział wzięła p. Marzena Okła-Drewnowicz, Ministra ds. Polityki Senioralnej.

To największa przeprowadzona do tej pory diagnoza usług środowiskowych i deinstytucjonalizacji (przechodzenia od opieki w instytucjach do opieki w środowisku). W diagnozie wzięło udział ponad 3,5 tys. odbiorców usług, ponad 2,6 tys. pracowników instytucji pomocy społecznej oraz ponad 500 przedstawicieli samorządów gminnych. Szczegółowo zbadane zostało 256 podmiotów świadczących usługi stacjonarne i środowiskowe. Łącznie w badaniu uczestniczyło ponad 8,3 tys. odbiorców i dostawców usług.

Zapraszamy do lektury raportu – to ponad 380 stron analiz i wniosków, jak skutecznie rozwijać usługi społeczne, by zapewnić wsparcie i wysokiej jakości życie w środowisku dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej, osobom starszym i niesamodzielnym, osobom z niepełnosprawnościami, w kryzysach psychicznych czy w kryzysie bezdomności.

Pełna fotorelacja z wydarzenia dostępna tutaj >