Za nami uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 (video i fotorelacja)

21 października w Warszawie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 Uczelni Korczaka. Było to jednocześnie otwarcie obchodów jubileuszu 30-lecia Uczelni. Wśród gości znaleźli się studenci oraz absolwenci Uczelni Korczaka, władze, kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy administracyjni, przedstawiciele samorządów i świata biznesu. Uroczystość otworzył Rektor Uczelni Korczaka, prof. Mirosław Grewiński. Przemówienia powitalne wygłosili także prof. Julian Aulaytner, Rektor Senior Uczelni Korczaka oraz dr Roman Grzejszczak, dyrektor Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Warszawie. Kulminacyjnym momentem wydarzenia była immatrykulacja, czyli uroczyste włączenie osób rozpoczynających naukę na pierwszym roku do grona studentów Uczelni.

Klinij, by przejść do fotorelacji

Licznie zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać wykładu inauguracyjnego pt. Transformacja cyfrowa na miarę Janusza Korczaka, który wygłosił ks. prof. Stanisław Dziekoński oraz filmowego wystąpienia prof. Muhammada Yunusa – laureata Pokojowej Nagrody Nobla i patrona działającej na naszej Uczelni od 2013 r. Katedry Przedsiębiorczości Społecznej.

Klinij, by przejść do fotorelacji

Wyróżnieni pracownicy naukowo-dydaktyczni zostali nagrodzeni Medalami Uczelni Korczaka, a najzdolniejsi studenci oraz autorzy najlepszych prac dyplomowych odebrali z rąk Rektora Listy Gratulacyjne. Podczas tegorocznej Inauguracji Medalami Uczelni Korczaka zostali nagrodzeni: dr Marta Filipowicz z Wydziału Nauk Pedagogiczno-Społecznych Uczelni Korczaka w Katowicach, dr Paulina Broża z Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych Uczelni Korczaka w Olsztynie oraz Adam Nyckowski z Wydziału Nauk Społecznych Uczelni Korczaka w Warszawie. Medale otrzymali także wyróżnieni nauczyciele Korczakowskich Szkół Marzeń: Karolina Pilorz, Ewa Czekała oraz Marcin Lipa.

Dziękujemy za obecność i zapraszamy do obejrzenia pełnej fotorelacji z Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23 Klinij, by przejść do fotorelacji