Rusza Akademia Rozwoju Liderów Usług Społecznych!

Ruszyła Akademia liderów rozwoju usług społecznych: innowacyjny kurs, składający się z sześciu szkoleń dotyczących wdrożenia i rozwoju usług społecznych na szczeblu samorządów gminnych i powiatowych. Szkolenia realizowane będą online. Możesz uczestniczyć w całym kursie lub w pojedynczych, wybranych przez siebie szkoleniach. Za udział w każdym szkoleniu otrzymasz certyfikat, potwierdzający zdobycie nowych kompetencji. Zapisy na szkolenia odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

Osoby do kontaktu:
Bogumiła Kondys 693 440 016, b.kondys@uczelniakorczaka.pl – kwestie organizacyjne
Justyna Pawlak j.pawlak@wykladowca.uczelniakorczaka.pl – kwestie merytoryczne

Pełna lista szkoleń Akademii liderów rozwoju usług społecznych

I. Opracowanie lokalnego planu rozwoju usług społecznych na poziomie gminy i powiatu

Na szkoleniu dowiesz się czym jest i jak opracować lokalny plan rozwoju usług społecznych. Dowiesz się jak przygotować dobrą diagnozę do lokalnego planu rozwoju usług społecznych. Poznasz strukturę lokalnego planu rozwoju usług społecznych, dowiedz się co powinna zawierać część diagnostyczna i programowa lokalnego planu rozwoju usług społecznych, a także jak opracować monitoring i ewaluację lokalnego planu rozwoju usług społecznych. Zobaczysz opracowany przykładowy plan rozwoju usług społecznych.

Czas trwania: 5 godzin
Termin: 14 listopada 2023 r. godz. 9:00-14:00
Cena: 500,00 zł
Prowadzący:
Justyna Pawlak – nauczyciel akademicki Uczelni Korczaka, była dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, ekspert z zakresu wdrażania i rozwoju  usług społecznych w samorządzie gminnym i powiatowym.

Piotr Grudziński – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, wiceprzewodniczący Rady Pomocy Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, ekspert z zakresu wdrażania i rozwoju usług w samorządzie gminnym i powiatowym.

II. Jak wdrożyć i rozwijać usługi sąsiedzkie?

Na szkoleniu dowiesz się jak wdrożyć usług sąsiedzkie w gminie. Poznasz podstawy prawne realizacji usług sąsiedzkich, sposoby realizacji oraz obowiązki realizatora takich usług. Dowiesz się kto może wykonywać usługi sąsiedzkie. Zobaczysz także jak krok po kroku zaplanować i rozwijać usługi sąsiedzkie w gminie. Poznasz przykład samorządu, który realizuje takie usługi.

Czas trwania: 5 godzin
Cena: 500,00 zł
Termin: 20 lutego 2024 r. godz. 9:00-14:00
Prowadzący:
Justyna Pawlak – nauczyciel akademicki Uczelni Korczaka, była dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, ekspert z zakresu wdrażania i rozwoju  usług społecznych w samorządzie gminnym i powiatowym.

Aneta Ruszczyk – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Ełku. certyfikowany superwizor pracy socjalnej oraz wykładowca w obszarze pomocy społecznej. Posiada doświadczenie praktyczne we wdrażaniu usług sąsiedzkich.

III. Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w niezależności życiowej?

Na szkoleniu dowiesz się jak wspierać osobę z niepełnosprawnością intelektualną w niezależności życiowej, jak organizować asystencję osobistą dla osób z niepełnosprawnościami, tworzyć i rozwijać mieszkalnictwo treningowe i wspomagane. Dowiesz się jak organizować kręgi wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz wspierać rodzinę i otoczenie osób z niepełnosprawnościami. Na podstawie przedstawionych rozwiązań praktycznych zrozumiesz, że warto organizować i wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną tworząc w społeczności lokalnej warunki do niezależnego życia.

Czas trwania: 5 godzin
Cena: 500,00 zł
Termin: 7 grudnia 2023 r. godz. 9:00-14:00
Prowadzący:
Mariusz Mituś – przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, psychoterapeuta i pedagog. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Katarzyna Lepszy –  wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i rozwoju mieszkań treningowych i wspomaganych oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami w niezależnym życiu.

IV. Praca z osobą dotkniętą kryzysem psychicznym poprzez zintegrowanie działań specjalistów różnych dziedzin. Jak aktywizować zawodowo osoby z zaburzeniami psychicznymi?

Na szkoleniu dowiesz się w jaki sposób organizować działania i wspierać osoby dotknięte kryzysem psychicznym poprzez współpracę różnych specjalistów. Poznasz jak tworzyć mieszkalnictwo treningowe i wspomagane dla osób dotkniętych chorobą psychiczną. Dowiesz się jak aktywizować osoby dotknięte kryzysem psychicznym. Zobaczysz poprzez przedstawione dobre praktyki w organizowaniu wsparcia dla osób dotkniętych chorobą psychiczną, jak ważne jest spojrzenie na ich potrzeby.

Czas trwania: 5 godzin
Cena: 500,00 zł
Termin: 23 stycznia 2024 r. godz. 9:00-14:00
Prowadzący:
Jarosław Wasiak – wiceprezes Zarządu Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie we wsparciu osób w kryzysie psychicznym oraz tworzenia mieszkań treningowych i wspomaganych.

Paweł Bilski –  prezes Fundacji Oczami Brata w Częstochowie. Posiada duże doświadczenie we wsparciu osób z niepełnosprawnościami i osób w kryzysie psychicznym. Inicjator nowoczesnych metod pracy dla tych osób z obszaru kultury.

V. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój usług środowiskowych.

Na szkoleniu dowiesz się z jakich źródeł pozyskiwać środki na rozwój usług społecznych w samorządzie gminnym i powiatowym. Poznasz program Europejski Fundusz Społeczny, Programy PFRON, Programy rządowe oraz inne. Zobaczysz jak napisać dobry wniosek o dofinansowanie.

Czas trwania: 5 godzin
Cena: 500,00 zł
Termin: 27 lutego 2024 r. godz. 9:00-14:00
Prowadzący:
Paweł Bilski – prezes Fundacji Oczami Brata w Częstochowie. Posiada duże doświadczenie we wsparciu osób z niepełnosprawnościami i osób w kryzysie psychicznym oraz pozyskiwania środków finansowych na działania i inicjatywy społeczne.

Małgorzata Paprota – dyrektor w Oddziale Lubelskim Państwowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze pracy z osobami z niepełnosprawnościami, a także pozyskiwania środków finansowych na rozwój usług społecznych.

VI. Organizowanie społeczności lokalnej. Skuteczna usługa społeczna na rzez aktywizacji społeczności.

Czas trwania: 5 godzin
Cena: 500,00 zł
Termin: 23 kwietnia 2024 r. godz. 9:00-14:00
Prowadzący:
Bożena Renda – pedagog, kulturoznawca, organizator pomocy społecznej, pracownik socjalny, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, certyfikowany Edukator Społeczności Lokalnej, członek Rady Pomocy Społecznej. Posiada doświadczenie w szkoleniu kadr z obszaru pomocy społecznej oraz z zakresu projektów. Inicjatorka lokalnych przedsięwzięć i działań opartych na współdziałaniu angażujących społeczność lokalną.
Magdalena Stefańska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przewodnicząca Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Pedagog, certyfikowany edukator społeczności lokalnej, doświadczony pracownik socjalny, absolwent studiów podyplomowych z kierowania procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej oraz specjalizacji organizacji pomocy społecznej.

Dodatkowo, w ramach Akademii Liderów Usług Społecznych oferujemy doradztwo i wsparcie dla samorządów przy tworzeniu lokalnych planów rozwoju usług społecznych w samorządach gminnych i powiatowych

Proponujemy wsparcie praktyków i naukowców przy opracowaniu lokalnego planu rozwoju usług społecznych, który będzie niezbędny podczas aplikowania o środki europejskie na rozwój usług i realizacji projektów. Gdy gmina, bądź powiat będą składali wniosek do EFS na rozwój usług społecznych, mogą zaplanować wsparcie przy opracowaniu lokalnego planu rozwoju usług społecznych. To bardzo ważny dokument, który wyznaczy kierunki rozwoju usług społecznych na koleje lata.

Doradztwo w zakresie tworzenia lokalnego planu rozwoju usług społecznych na poziomie gminy i powiatu obejmuje:

  • pomoc przy opracowaniu diagnozy do lokalnego planu rozwoju usług społecznych,
  • zaplanowanie i rozwój  usług środowiskowych dla  osób starszych, z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi, osób z kryzysie psychicznym, osób w kryzysie bezdomności,
  • wsparcie przy opracowaniu części diagnostycznej i programowej lokalnego planu rozwoju usług społecznych,
  • pomoc przy opracowaniu monitoringu i ewaluacji lokalnego planu rozwoju usług społecznych

Opłatę na za szkolenia należy uiścić do 7 dni przed rozpoczęciem terminu kursu na nr rachunku: 44 1030 1061 0000 0000 3490 4408. Dla zainteresowanych wystawiamy fakturę proforma.

Chcesz skorzystać ze wsparcia naszych ekspertów? Skontaktuj się z nami!
j.pawlak@wykladowca.uczelniakorczaka.pl