Rekrutacja na nową turę szkoleń on-line dla pracowników socjalnych rozpoczęta

Z początkiem września ruszyła rekrutacja na nową turę bezpłatnych 2-dniowych szkoleń realizowanych przez Uczelnię Korczaka w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”. Szkolenia odbywać się będą on-line. Uwaga! Każdy uczestnik może zdecydować się tylko jeden temat szkolenia. 

Pełna lista planowanych szkoleń:

  1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  2. Prowadzenie pracy socjalnej – realizacja projektu socjalnego
  3. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną – nowe formy wsparcia środowiskowego (zajęcia warsztatowe)
  4. Procedura przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
  5. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności i jej rodziną (zajęcia warsztatowe)
  6. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z rodziną oparta na holistycznym rozwiązywaniu problemów (zajęcia warsztatowe)
  7. Metody i techniki pracy socjalnej – Jak prowadzić rozmowę z trudnymi osobami? (zajęcia warsztatowe)
  8. Praca z przypadkiem w oparciu o nowatorskie techniki w pracy socjalnej (dialog motywujący, coaching, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach)
  9. Pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza potrzeb środowiska lokalnego w pracy socjalnej
  10. Tworzenie katalogu usług w społeczności lokalnej

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową, poprzez przesłanie uzupełnionego formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa na adres e-mailowy: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl

Zapraszamy do udziału!

Pobierz formularz rekrutacyjny >
Pobierz deklarację uczestnictwa >