Ruszają zapisy na konferencję „Nowe paradygmaty i kierunki rozwoju edukacji, pomocy społecznej i terapii”, Olsztyn, 22.05

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka zatytułowanej: Nowe paradygmaty i kierunki rozwoju w edukacji, pomocy społecznej i terapii, która odbędzie się już 22 maja na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. Zapisy na konferencję przyjmujemy do 22 kwietnia przez formularz rejestracyjny >.

Pobierz zaproszenie na konferencję >

Tematyka konferencji

Przemiany i trudności, których doświadczamy w obszarach przedstawionych w tytule, stały się pilnym wyzwaniem dla współczesności, dla rozkwitu ludzi rozwijających się i funkcjonujących w czasach permanentnych zmian. System edukacji, ze zmienioną i poszerzoną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, to ważne ogniwo wsparcia i pomocniczości. Wobec którego sami nauczyciele, jak i rodzice (coraz częściej decydujący się na edukację domową) mają wiele zastrzeżeń i wskazują na jego niedostosowanie w zakresie spełniania funkcji wychowawczych i rozwojowych wobec dzieci.

Warte uwagi są wyniki PISA OECD za 2022 rok, gdzie polscy piętnastolatkowie, bardzo dobrze się prezentują, jeśli chodzi o kompetencje matematyczne: 13 miejsce na 81 krajów czy czytanie: 15 miejsce na 81 krajów. Jednak ci sami wypadają fatalnie biorąc pod uwagę takie aspekty, jak: satysfakcja z życia: 69 miejsce na 74 krajów czy przekonanie o samodzielności w uczeniu się: 67 miejsce na 77 krajów.

Pojawiają się placówki alternatywne, które inaczej postrzegają rolę nauczyciela i wspieranie dziecka w rozwoju, szerzej widzą edukację, aniżeli testowanie i sprawdzanie, które musi kończyć się oceną.

Warto też wspomnieć o pomocy społecznej, w której obserwujemy zarówno jakościowe zmiany na lepsze, ale i kryzys. Polska podąża wytyczoną europejską ścieżką deinstytucjonalizacji i stawia na rozwój środowiskowych usług społecznych, czego efektem są również powstające Centra Usług Społecznych w gminach. Potrzebni są liderzy, ludzie z wizją, którzy będą potrafili integrować ze sobą poszczególne obszary. Problem w tym, że coraz mniej osób decyduje się na pracę w pomocy społecznej i obserwujemy odpływ oraz niedobory w pracy socjalnej. Kogo i jak kształcić do profesji, które są niezwykle wymagające? Jaka powinna być pomoc społeczna i praca socjalna? Potrzebujemy też rozważań nad pytaniami czym jest profesjonalna pomoc wobec dziecka krzywdzonego? Jaki jest dostęp do dobrej jakościowej pomocy nie tylko dzieci, ale i dorosłych znajdujących się  w kryzysie? To tylko kilka z nielicznych pytań, które warte są rozważań.

Proponowane obszary tematyczne

I – Edukacja
II – Terapia
III – Opieka i wychowanie
IV – Pomoc społeczna

Terminarz konferencji i opłaty

  • do 22.04.2024 – ostateczny termin rejestracji uczestników za pomocą formularza: formularz zgłoszeniowy
  • do 26.04.2024 – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów,
  • do 06.05.2024 – dokonanie opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna wynosi:

  • 350 zł – uczestnictwo czynne – obejmuje koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, publikację artykułu w monografii, przerwę kawową, lunch,
  • 150 zł – uczestnictwo bierne – obejmuje koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, prze-rwę kawową, lunch.
  • Opłaty nie obejmują kosztów noclegu i przejazdu.

Płatności należy dokonać na konto:
Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych
ul. Lirowa 27, 02-387 Warszawa
17 1030 1061 0000 0000 3490 4409
W tytule przelewu prosimy wpisać:
KONFERENCJA OLSZTYN,  imię i nazwisko uczestnika

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
konferencjaolsztyn@uczelniakorczaka.pl