RUSZAMY Z ZARZĄDZANIEM

Skuteczność. Efektywność. Rozwój. 

To podstawowe potrzeby każdego, kto zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem. 

Jak nauczyć się dobrze zarządzać zespołem, często wielokulturowym w skomplikowanym otoczeniu społeczno – gospodarczym? 

U nas nauczysz się robić to skutecznie. Będziesz miał kontakt z praktykami. Dowiesz się, jakie są najlepsze techniki pracy współczesnego managera. 

Ruszamy z nowym kierunkiem na studiach I stopnia. Do wyboru dwie specjalności: Zarządzanie w organizacjach biznesowych i Zarządzanie w organizacjach publicznych. 

Zarządzanie jest jedną z zasadniczych potrzeb człowieka, przestrzeni jego życiowej aktywności, lokalnej i regionalnej społeczności oraz priorytetowym wyzwaniem dla państwa. Skomplikowana sytuacja międzynarodowa  i coraz częściej – także  wewnętrzne napięcia występujące w wielu krajach wymagają przygotowania wykwalifikowanej kadry specjalistów w zakresie zarządzania, którzy będą charakteryzować się właściwą postawą, wiedzą i praktycznymi umiejętnościami związanymi z umiejętnościami kierowania wielokulturowymi zespołami pracowników realizujących zadania w skomplikowanym otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Kierunek studiów „Zarządzanie”  został przygotowany jako kierunek o profilu praktycznym. Program studiów oparty jest na komplementarnym połączeniu wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz polityki i administracji publicznej – wyjaśnia prof. Mirosław Grewiński, Rektor Uczelni Korczaka.

Studenci zdobędą szeroką wiedzę w zakresie:

  • technik pracy menedżera pracującego w środowisku wielokulturowym
  • umiejętności strategicznego  i operacyjnego formułowania zamierzeń
  • komunikowania w organizacji i współpracy z otoczeniem zadaniowym  oraz szacowania i reagowania na ryzyko jako nierozerwalne następstwo podejmowania procesu przedsiębiorczego
  • wartości realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania poprzez kształtowanie umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania modeli działania zespołowego
  • potrzeby wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania

Jednym z kluczowych elementów misji naszej uczelni  jest angażowanie się w sprawy ważne dla gospodarki i społeczeństwa oraz współpraca  z otoczeniem gospodarczym. To wyczulenie na głos otoczenia zdecydowało o tym , że program studiów na kierunku „Zarządzanie”  był przygotowywany  we współpracy z praktykami i specjalistami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym zarządzaniem – dodaje prof. Grewiński. 

Wybierz szybką ścieżkę, wypełnij prosty formularz, wyślij na adres: marketing@uczelniakorczaka.pl i ciesz się studiowaniem!