Ruszają studia Master of Social Services Administration: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

W miniony weekend na Wydziale Nauk Społecznych Uczelni Korczaka w Warszawie odbyła się inauguracja innowacyjnych w skali kraju studiów podyplomowych Master of Social Services Administration w zakresie Deinstytucjonalizacji i rozwoju usług środowiskowych. Studia przygotują kadry zarządzające instytucjami pomocy społecznej oraz pracowników instytucji pomocowych odpowiedzialnych za projektowanie działań do właściwego wdrożenia usług w nowej, środowiskowej formule.

Autorski program studiów opracowany przez dr Joannę Lizut, Prorektor Uczelni Korczaka, łączy wiedzę z obszarów prawa, polityki społecznej i zarządzania z uwzględnieniem specyfiki sektora publicznego i uniwersalnymi umiejętnościami menedżerskimi. Studia składać się będą z czterech specjalistycznych modułów nakierowanych na podnoszenie kompetencji zarządczych i przywódczych kadr kierowniczych w zakresie zarządzania usługami społecznymi i instytucjami realizującymi zadania z obszaru rozwoju, wsparcia i bezpieczeństwa socjalnego.

Wśród prowadzących zajęcia znaleźli się m.in dr Małgorzata Bonikowska, Jakub Wygnański, Paweł Rabiej, dr Joanna Lizut czy prof. Mirosław Grewiński, Rektor Uczelni Korczaka. Partnerem zagranicznym studiów jest European Social Network.