Erasmus +

Studiuj za granicą, tam gdzie zawsze marzyłeś by pojechać!

Trwają przygotowania do uruchomienia naboru na program Erasmus na rok akademicki 2023/24.

Uczelnia Korczaka oferuje swoim studentom niepowtarzalną możliwość odbycia części studiów na jednej z kilkudziesięciu europejskich uczelni partnerskich, w ramach programu Erasmus+.
Od początku istnienia Uczelni współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, by umożliwić naszym studentom zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz naukę języków obcych.

Uczelnia posiada rozszerzoną Kartę Erasmusa, czyli podpisaną umowę z Komisją Europejską, umożliwiającą wymianę studentów i nauczycieli akademickich z uniwersytetami partnerskimi w całej Europie. 

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na jeden lub dwa semestry studiów, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Oferujemy Wam niepowtarzalną możliwość odbycia części studiów na jednej z naszych uczelni partnerskich w Unii Europejskiej oraz otrzymania stypendium w ramach programu Erasmus+.

Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • na studia – do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z uczelnią macierzystą studenta. Można wyjechać nawet do 2 razy: na studiach licencjackich i po raz kolejny na magisterskich.
  • na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z uczelnią studenta. Możliwe jest odbycie praktyki 2 razy: na studiach licencjackich i po raz kolejny na magisterskich.

Na każdym z poziomów studiów (licencjackie, magisterskie) można skorzystać z wyjazdów trwających od 3 do 12 miesięcy łącznie (Erasmus studia i Erasmus praktyki), gdzie liczba 12-stu miesięcy przypada oddzielnie na poszczególny poziom studiów. Istnieją też inne możliwości skorzystania z wymiany i współpracy międzynarodowej. Studenci mogą także uczęszczać na zajęcia prowadzone przez zagranicznych wykładowców lub specjalistów przyjeżdżających na ich uczelnię w ramach Erasmusa.

Uczelnie Partnerskie:

Austria

1. Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien / Krems – Department of Initial Teacher Education Vienna (German)
2. Pädagogische Hochschule Burgenland / University College of Teacher Education
3. Pädagogische Hochschule Vorarlberg – teacher training and education science

Belgia

4. Université de Liège – Education

Bułgaria

5. Paisii Hilendarski Ubiversity of Plovdiv – Faculty of Philosophy and History – Humanities, Education, Social Sciences

Chorwacja

6. University of Rijeka -Faculty of Healt Studies – Education

Dania

7. University College Syddanmark – Education

Finlandia

8. Laurea University of Applied Sciences -Social Sciences -Teacher Training

Hiszpania

9. Universidad Rey Juan Carlos – Education
10. Universidad de Zaragoza – Teacher training and education science
11. Universidade de Vigo -Education

12. Universidad de Catilla- La Mancha -Facultad de Educación de Ciudad Real
13. Universidad de Oviedo – Teacher training and Education

14. Universidad de Jaén – Education
15. Universidad de Satiago de Compostela – Faculty of Education Sciences

Holandia

16. University of Applied Sciences iPabo – Academy for teacher education

Litwa

17. Lithuania Business University of Applied Sciences – Social Sciences
18. Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences

Łotwa

19. Rezeknes Agustskola -Faculty of Education and design

Portugalia

20. Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC) -Education – Social sciences
21. Universidade do Porto ->(Staff mobility for Teaching only) – Social sciences
22. Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)/Polytechnic of Setubal – School of Education (ESE)

Rumunia

23. Danubius University of Galati
24. Universitatea din Oradea – Social sciences 1×5 days – Teacher training 1×5 days
25. Universitatea de Vest din Timişoara/ West University of Timisoara
26. Technical University of Cluj-Napoca

Słowacja

27. Univerzita Mareja Bela V Banskej Bystrici (Matej Bel University Banska Bystrica) – Faculty of

Education

28. Trnava University in Trnava
29. Alexander Dubček Univeristy of Trenčin – Social and behavioural science

Turcja

30. Istanbul Gelisim University
31. Anadolu University – Faculty of Education
32. Karabuk University (1×5 days) – English Language and Literature
33. Mustafa Kemal University (1×5 days) – Faculty of Education
34. Istanbul Aydin University – Faculty of Education
35. Afyon Kocetepe University – Faculty of Education
36. Çukurova Üniversitesi – Faculty of Education
37. Ahi Evran Universitesi – Training for Pre-school Teachers
38. Mehmet Akif Ersoy University – Education

Węgry

39. Kaposvári Egyetem – Faculty of Pedagogy
40. Pázmány Péter Catholic University – Faculty of Humanities and Social Sciences – Teacher Training with subject specialization
41. University of Pécs – Faculty of Humanities – Education (1×5 days)

Włochy

42. Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Education and Humanities
43. University of L’Aquila