Kredyty studenckie

Od stycznia 2020 studentów i doktorantów obowiązują nowe zasady ubiegania się o kredyty studenckie. Nowe rozporządzenie wydane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego upraszcza procedury, skraca czas oczekiwania na decyzję i pozwala ubiegać się o kredyt przez cały rok. 

Kredyt studencki może otrzymać:

  • student, który nie ukończył 30. roku życia
  • doktorant, który nie ukończył 35. roku życia

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem lub doktorantem.

NOWE ZASADY KREDYTÓW STUDENCKICH:

  • o kredyt można ubiegać się przez cały rok
  • bank ma 30 dni na wydanie decyzji
  • wnioski można składać elektronicznie
  • takie same zasady dla kredytów studenckich i stypendiów socjalnych
  • cztery transze kredytu: 400, 600, 800, 1000 zł