Wsparcie studenta

Kandydat na studia w Uczelni Korczaka powinien posiadać kompetencje cyfrowe, które pozwalają na zrekrutowanie oraz kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

  • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari),
  • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
  • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osobom, które nie mają właściwych narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, Uczelnia udostępnia stanowisko ze sprzętem niezbędnym do przejścia procesu rekrutacji. Uczelnia na każdym etapie rekrutacji zapewnia wsparcie kandydatom na studia. Swoją pomoc oferują pracownicy dziekanatu oraz członkowie  Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  

Kompetencje cyfrowe niezbędne do studiowania, niezależnie o kierunku studiów to obsługa:

  • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),
  • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
  • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo potrzebna jest znajomość: 

  • narzędzi pracy zespołowych (np. Microsoft Teams),
  • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting),
  • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość

Studenci I roku uczestniczą w szkoleniu dotyczącym korzystania z technologii informatycznych, w tym kształcenia na odległość. Dodatkowo na stronie uczelni zamieszczona jest instrukcja korzystania z aplikacji MSTeams, instrukcja korzystania z Wirtualnej Uczelni.

Szczegółowe wymagania dla Kandydatów na poszczególne kierunki zawierają programy studiów.  

Instrukcja dla studentów – pobierz instrukcję

1. Załóż konto na Wirtualnej Uczelni – pobierz instrukcję
Tu możesz min. zadeklarować liczbę rat czesnego oraz sprawdzić otrzymane oceny
i zaliczenia.
2. Załóż konto na Platformie e-learningowejpobierz instrukcję
Sprawdź czy masz przypisane przedmioty, a następnie sprawdź czy się otwierają.
Zwróć uwagę na wyskakujące okienka /dajemy zgodę/
w przypadku jakichkolwiek kłopotów- napisz do właściwego dziekanatu.