STUDIA 2w1 – PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE A KWALIFIKACJE

Pamiętacie reklamę szamponu „Head & Shoulders”, w której chwalili się że to „dwa w jednym”? Jako najstarsza niepubliczna uczelnia w Polsce też jesteśmy tacy wiekowi jak ta reklama, dlatego mamy dla Was podobną propozycję – i to bardzo ważną dla wszystkich nauczycieli! Chodzi o przygotowanie pedagogiczne, które jest niezbędne do zatrudnienia w różnego rodzaju placówkach oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, a także placówkach kształcenia ustawicznego oraz wszystkich innych  na stanowisku nauczyciela. Bez przygotowania pedagogicznego nauczyciel nie może uzyskać awansu zawodowego. Ukończenie studiów pedagogicznych w niektórych miejscach nie oznacza uzyskania przygotowania pedagogicznego (zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN: Przygotowanie pedagogiczne zostało określone w Rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciela z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U z 2017 r. Poz.1575 i Dz. U. z 2019 r. Poz. 465). Wymagana jest realizacja 270 godzin przedmiotów z zakresu psychologii,  pedagogiki i dydaktyk szczegółowych oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych w placówkach oświatowych). Ukończona specjalność wskazuje jedynie na nabyte kwalifikacje, a to co innego.

Uczelnia Korczaka daje gwarancję uzyskania zarówno kwalifikacji, jak i przygotowania pedagogicznego w ramach specjalności:

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • Terapia pedagogiczna i socjoterapia
  • Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopedii
  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika szkolna i opiekuńczo – wychowawcza

Dla przykładu:

Kończąc, np. Diagnozę i terapię pedagogiczną nabywa się kwalifikacje terapeuty, jednocześnie zdobywając przygotowanie pedagogiczne, które pozwala na wykonywanie pracy nauczyciela.

Szczegóły: http://uczelniakorczaka.pl/ckp/kierunek/przygotowanie-pedagogiczne/

Czekamy na Was,
Twoje Miejsce – Uczelnia Korczaka