Studia I stopnia (niestacjonarne) na kierunku Pedagogika

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało” Janusz Korczak

Warto studiować, bo …

 • poszerzysz swoją wiedzę w zakresie andragogiki, dydaktyki pracy, poradnictwa edukacyjno – zawodowego i doradztwa kariery, podstaw koncepcji wyboru zawodu i rozwoju kariery, warsztatu pracy doradcy zawodowego i coacha
 • nauczysz się posługiwania warsztatem diagnostycznym w doradztwie zawodowym i edukacyjnym oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego bazującego na metodach i narzędziach doradztwa zawodowego i coachingu kariery, wykorzystując nowoczesne techniki pracy

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: pedagogiki, psychologii i socjologii w kontekście zjawisk społeczno – kulturowych zachodzących nie tylko na rynku pracy, ale też w najbliższym środowisku człowieka (rodzina, praca, szkoła).
Absolwent spełnia wymagania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji, stawiane doradcom zawodowym i szkolnym.

Czego się nauczysz?

 • wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowe oraz edukację zawodową
 • poruszania się po rynku pracy, znajomości tego rynku i zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian
 • technik aktywnego poszukiwania pracy
 • wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji do projektowania procesu doradczego i coachingu kariery
 • wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nad zmianą zachowania klienta
 • kształtowania własnego rozwoju zawodowego i budowania osobistej marki

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • placówkach oświatowo – wychowawczych, szkołach, akademickich biurach karier, poradniach psychologiczno – pedagogicznych
 • instytucjach rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego, instytucje szkoleniowe, instytucje partnerstwa lokalnego
 • centrach integracji społecznej
 • działach HR, szkoleń i kadr
 • organizacjach pozarządowych
 • założonej przez siebie działalności gospodarczej jako doradca, trener, coach kariery

Opłaty

Studia niestacjonarne

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021386020261032420
2021/2022386020261032420
2022/2023386020261032420

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/202136601921979398
2021/202236601921979398
2022/202336601921979398

Studia E-learning

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/202136601921979398
2021/202236601921979398
2022/202336601921979398

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/202136601921979398
2021/202236601921979398
2022/202336601921979398

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/202136601921979398
2021/202236601921979398
2022/202336601921979398

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/202136601921979398
2021/202236601921979398
2022/202336601921979398

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.