Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające) na kierunku Pedagogika

Warto studiować, bo …

 • poszerzysz swoją wiedzę w zakresie andragogiki, dydaktyki pracy, poradnictwa edukacyjno-zawodowego i doradztwa kariery, podstaw koncepcji wyboru zawodu i rozwoju kariery, warsztatu pracy doradcy zawodowego i coacha
 • nauczysz się posługiwania warsztatem diagnostycznym w doradztwie zawodowym
  i edukacyjnym oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego bazującego na metodach
  i narzędziach doradztwa zawodowego i coachingu kariery, wykorzystując nowoczesne techniki pracy

Czego się nauczysz?

 • wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowe oraz edukację zawodową
 • poruszania się po rynku pracy, znajomości tego rynku i zachodzących na nim procesów
  oraz kierunków zmian
 • technik aktywnego poszukiwania pracy
 • wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji do projektowania procesu doradczego i coachingu kariery
 • wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nad zmianą zachowania klienta
 • kształtowania własnego rozwoju zawodowego i budowania osobistej marki

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • placówkach oświatowo – wychowawczych, szkołach, akademickich biurach karier, poradniach psychologiczno – pedagogicznych
 • instytucjach rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego, instytucje szkoleniowe, instytucje partnerstwa lokalnego
 • centrach integracji społecznej
 • działach HR, szkoleń i kadr
 • organizacjach pozarządowych
 • założonej przez siebie działalności gospodarczej jako doradca, trener, coach kariery

Opłaty

Studia niestacjonarne

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021457023991222498
2021/2022472024781262514

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021452023731209492
2021/2022467024511249509

Studia E-learning

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.