Oligofrenopedagogika

Jednolite studia magisterskie (niestacjonarne)

„Wychowawca zależnie od tego, co przygotował na tę chwilę w ciągu długiego szeregu lat, bacznie przyglądając się dziecku, może mu dać program, jak poznać siebie, jak siebie zwyciężać, jakiego użyć wysiłku, jak  poszukiwać własnej drogi życia” Janusz Korczak

Warto studiować, bo …

Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Czego się nauczysz?

Uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje  w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zasad stosowania wieloprofilowej terapii. Będziesz potrafił rozpoznawać indywidualne  potrzeby, możliwości i ograniczenia oraz  prowadzić proces edukacji  z zastosowaniem metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • wszystkich placówkach (w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych) edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych),
 • w instytucjach wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z ukończoną specjalnością.

Absolwenci mogą być zatrudnieni jako:

 • nauczyciel wspierający,
 • pedagog,
 • wychowawca,
 • pedagog specjalny – pedagog terapeutyczny,
 • specjalista – pedagog specjalny,
 • pedagog specjalny – doradca,
 • konsultant.

Opłaty

Studiuj już od 446 zł miesięcznie!

Cennik znajdziesz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
lublin@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
warszawa@uczelniakorczaka.pl
marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie niestacjonarne.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.