Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające) na kierunku Pedagogika

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia terapii pedagogicznej
 • wykorzystasz praktyczną wiedzę z zakresu planowania, prowadzenia i ewaluacji działań opiekuńczo – wychowawczych
 • nabędziesz umiejętności w obszarze diagnozowania sytuacji wychowawczych i opiekuńczych oraz planowania i prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych

Czego się nauczysz?

 • rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia
 • prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej, np. dydaktyczno – wyrównawczych czy korekcyjno – kompensacyjnych
 • organizowania i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 • interpretowania zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych dotyczących zarówno jednostek, jak i grup
 • rozwiązywania konkretnych problemów dzieci i młodzieży

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • szkołach podstawowych
 • placówkach szkolno – wychowawczych
 • internatach i bursach
 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych (wsparcia dziennego, rodzinnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych)
 • poradniach psychologiczno – pedagogicznych
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • centrach pomocy rodzinie

Opłaty

Studia niestacjonarne

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021457023991222498
2021/2022472024781262514

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021452023731209492
2021/2022467024511249509

Studia E-learning

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.