Jednolite studia magisterskie (niestacjonarne)

„Wychowawca zależnie od tego, co przygotował na tę chwilę w ciągu długiego szeregu lat, bacznie przyglądając się dziecku, może mu dać program, jak poznać siebie, jak siebie zwyciężać, jakiego użyć wysiłku, jak  poszukiwać własnej drogi życia” Janusz Korczak

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz socjologii, niezbędną do zrozumienia społeczno – kulturowego kontekstu kształcenia, poznasz teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • nabędziesz wiedzę w zakresie planowania i organizowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole oraz tworzenia środowiska umożliwiającego indywidualizację oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych w grupach/ klasach jednolitych i zróżnicowanych wiekowo

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy przydatnej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wspomagania ich rozwoju, a w szczególności poznawania w sposób aktywny i twórczy siebie i świata. Kompetencje uzyskane w czasie studiów są niezbędne do podjęcia pracy w przedszkolu oraz w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej.

Czego się nauczysz?

 • wspierania rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym
 • diagnozowania kompetencji dzieci oraz stymulowania ich kreatywności i twórczości
 • możliwości i rozwijania potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • pracy z grupą, aranżowania przestrzeni edukacyjnej w sposób odpowiedni do potrzeb i zainteresowań dzieci
 • kierowania procesami kształcenia i wychowania dzieci przy ich wspieraniu
 • kreatywności, poczucia sprawstwa i odpowiedzialności
 • identyfikowania potrzeb dzieci i właściwego na nie odpowiadania

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • przedszkolach i innych placówkach opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
 • szkołach podstawowych w  klasach I – III w jednostkach publicznych i niepublicznych
 • placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych
 • poradniach specjalistycznych
 • instytucjach profilaktyki społecznej
 • poradniach rodzinnych

Opłaty

Studia niestacjonarne

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021472024781262514
2021/2022457023991222498
2022/2023447023461195487
2023/2024427022411142465
2024/2025417021891115454

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021459024091227499
2021/2022459024091227499
2022/2023427022411142465
2023/2024417021891115454
2024/2025417021891115454

Studia E-learning

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021452023731209492
2021/2022437022941168476
2022/2023427022411142465
2023/2024407021361088443
2024/2025397020841061432

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021452023731209492
2021/2022437022941168476
2022/2023427022411142465
2023/2024407021361088443
2024/2025397020841061432

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021452023731209492
2021/2022437022941168476
2022/2023427022411142465
2023/2024407021361088443
2024/2025397020841061432

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021452023731209492
2021/2022437022941168476
2022/2023427022411142465
2023/2024407021361088443
2024/2025397020841061432

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie niestacjonarne.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.