STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
Jednolite magisterskieNiestacjonarneHybrydowo

„Wychowawca zależnie od tego, co przygotował na tę chwilę w ciągu długiego szeregu lat, bacznie przyglądając się dziecku, może mu dać program, jak poznać siebie, jak siebie zwyciężać, jakiego użyć wysiłku, jak  poszukiwać własnej drogi życia” Janusz Korczak

Warto studiować, bo…

 • zostaniesz profesjonalnie przygotowany i zdobędziesz uprawnienia do pracy nauczyciela dzieci od 3 do 10 roku życia w każdego typu placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych
 • zyskasz możliwość poznania praktycznej strony zawodu w Korczakowskich Szkołach Marzeń – sieci alternatywnych szkół podstawowych prowadzonych przez Uczelnię Korczaka

Czego się nauczysz?

 • planowania, przygotowywania i prowadzenia każdego rodzaju zajęć w przedszkolach i kl. I-IIII
 • posługiwania się różnorodnymi metodami pracy, w tym popularnymi metodami edukacji alternatywnej
 • wykorzystywania nowoczesnych środków dydaktycznych w procesie edukacji dziecka
 • dostrzegania diagnozowania i rozwijania indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka
 • pracy z grupą i aranżowania przestrzeni edukacyjnej w sposób odpowiedni do potrzeb i zainteresowań dzieci
 • kierowania procesami kształcenia i wychowania dzieci przy ich wspieraniu
 • kreatywności, poczucia sprawstwa i odpowiedzialności

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • przedszkolach i innych placówkach opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
 • publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych
 • placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych
 • poradniach specjalistycznych
 • instytucjach profilaktyki społecznej
 • poradniach rodzinnych

Będziesz się uczyć m.in od:

dr Małgorzata Balukiewicz

Doktor nauk pedagogicznych, magister nauczania początkowego, oligofrenopedagog i arteterapeuta, nauczyciel dyplomowany. Autorka publikacji z zakresu historii wychowania i opieki nad dzieckiem, współpracy nauczyciela z rodziną dziecka, w tym dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka programów i nauczyciel przedmiotów z zakresu: historii wychowania, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki.

Nauczyciel przedszkola i kl. I-III to osoba na której spoczywa szczególna odpowiedzialność. To on otwiera przed dzieckiem cudowny świat wiedzy i uczy jak go badać, poznawać i oswajać. Rozbudza kreatywność i niezależność. By sprostać temu zadaniu nauczyciel musi być mistrzem w swoim zawodzie. Do tego przygotowują te studia – zapoznajemy studentów z najnowszymi, alternatywnymi metodami wychowania, a przede wszystkim kładziemy nacisk na praktyczne przygotowanie do nauczania, by nie tylko wiedzieć, ale także rozumieć jak trudnym i wspaniałym jednocześnie zadaniem jest wychowywanie młodego człowieka.

dr Małgorzata Balukiewicz

Opłaty

Studiuj już od 468 zł
Przy pełnej rejestracji do końca czerwca -500 zł!
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie niestacjonarne.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia.

 • 03

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego.