przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie (niestacjonarne)

„Wychowawca zależnie od tego, co przygotował na tę chwilę w ciągu długiego szeregu lat, bacznie przyglądając się dziecku, może mu dać program, jak poznać siebie, jak siebie zwyciężać, jakiego użyć wysiłku, jak  poszukiwać własnej drogi życia” Janusz Korczak

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz socjologii, niezbędną do zrozumienia społeczno – kulturowego kontekstu kształcenia, poznasz teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • nabędziesz wiedzę w zakresie planowania i organizowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole oraz tworzenia środowiska umożliwiającego indywidualizację oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych w grupach/ klasach jednolitych i zróżnicowanych wiekowo

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy przydatnej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wspomagania ich rozwoju, a w szczególności poznawania w sposób aktywny i twórczy siebie i świata. Kompetencje uzyskane w czasie studiów są niezbędne do podjęcia pracy w przedszkolu oraz w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej.

Czego się nauczysz?

 • wspierania rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym
 • diagnozowania kompetencji dzieci oraz stymulowania ich kreatywności i twórczości
 • możliwości i rozwijania potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • pracy z grupą, aranżowania przestrzeni edukacyjnej w sposób odpowiedni do potrzeb i zainteresowań dzieci
 • kierowania procesami kształcenia i wychowania dzieci przy ich wspieraniu
 • kreatywności, poczucia sprawstwa i odpowiedzialności
 • identyfikowania potrzeb dzieci i właściwego na nie odpowiadania

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • przedszkolach i innych placówkach opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
 • szkołach podstawowych w  klasach I – III w jednostkach publicznych i niepublicznych
 • placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych
 • poradniach specjalistycznych
 • instytucjach profilaktyki społecznej
 • poradniach rodzinnych

Opłaty

Studiuj już od 456 zł miesięcznie!
Promocja ! Zapisz się do końca lipca – otrzymasz 500 zł zniżki !

Cennik znajdziesz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
lublin@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
warszawa@uczelniakorczaka.pl

marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie niestacjonarne.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.