Studia I stopnia (niestacjonarne) na kierunku Pedagogika

„Wychowawca zależnie od tego, co przygotował na tę chwilę w ciągu długiego szeregu lat, bacznie przyglądając się dziecku, może mu dać program, jak poznać siebie, jak siebie zwyciężać, jakiego użyć wysiłku, jak poszukiwać własnej drogi życia” Janusz Korczak

Warto studiować, bo …

 • uzyskasz profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej i logopedii
 • nauczysz się pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się oraz z wadami wymowy

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Czego się nauczysz?

 • będziesz realizować program kształcenia na miarę XXI wieku, który pozwoli rozumieć wyzwania współczesnej edukacji
 • dzięki nowoczesnej formule studiów otrzymasz aktualną i praktyczną wiedzę
 • poznasz nowoczesne i innowacyjne metody edukacji

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • szkole podstawowej jako pedagog
 • świetlicy szkolnej jako nauczyciel
 • żłobkach, klubach małego dziecka, ośrodkach szkolno – wychowawczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych (domy dziecka, pogotowania opiekuńcze)
 • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (internaty)
 • środowiskowych domach opieki nad dzieckiem oraz klubach środowiskowych
 • poradniach rodzinnych

Opłaty

Studiuj już od 389 zł miesięcznie!

Cennik znajdziesz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
lublin@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
warszawa@uczelniakorczaka.pl

marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.