Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające) na kierunku Praca Socjalna

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz umiejętności niezbędne w procesie planowania i koordynowania dynamicznie rozwijających się usług w pomocy społecznej
 • uzyskasz wiedzę z zakresu diagnozowania potrzeb społecznych i planowania sposobów ich zaspokajania
 • zrozumiesz, w jaki sposób funkcjonuje mikrośrodowisko społeczne – rodzina i jednostka

Czego się nauczysz?

 • konstruowania rozwiązań złożonych problemów w praktyce pracy socjalnej
 • badania zapotrzebowania na określone usługi społeczne
 • tworzenia i stosowania narzędzi oceniających świadczenie określonej usługi społecznej
 • diagnozowania zjawisk z obszaru pracy socjalnej i pomocy społecznej
 • kształtowania polityki public relations w działalności podmiotów pracy socjalnej i polityki społecznej

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • ośrodkach pomocy społecznej
 • centrach pomocy rodzinie
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • schroniskach dla bezrobotnych
 • ośrodkach dla uchodźców
 • domach pomocy społecznej
 • klubach seniora
 • ośrodkach adaptacyjnych
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • zakładach pracy chronionej
 • hospicjach
 • poradniach i ośrodkach odwykowych

Opłata

Studia niestacjonarne

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021427022411142465
2021/2022457023991222498

Studia E-learning

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021395020731056430
2021/2022427022411142465

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021395020731056430
2021/2022427022411142465

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021395020731056430
2021/2022427022411142465

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021395020731056430
2021/2022427022411142465

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021395020731056430
2021/2022427022411142465

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.