STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
LicencjackieNiestacjonarneOnline

Trzeba, aby obok świata zaprojektowanego na robienie pieniędzy wyłonił się równolegle świat biznesu odpowiedzialnego społecznie, z własną giełdą, firmami badawczymi, własnym odpowiednikiem „The Wall Street Journal”, agencjami certyfikacji, szkołami handlowymi wydającymi dyplomy MBA w tej dziedzinie, abyśmy przeszli od systemu opartego na subwencjach do systemu zachęt do pracy społecznej.
Muhammad Yunus

Warto studiować, bo…

 • studia w interdyscyplinarny sposób łączą zagadnienia z zakresu nauk politycznych, społecznych oraz ekonomiczno-prawnych
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające zrozumieć mechanizmy procesów zachodzących w świecie, które rzutują na jednostkę i grupy społeczne
 • nauczysz się wykonywać podstawowe badania zjawisk i problemów społecznych

Czego się nauczysz?

 • wydajnego realizowania celu jakim jest pomoc, aktywizacja i wsparcie społecznej partycypacji
 • analizowania rynku pod kątem nowych potrzeb społecznych i usług
 • tworzenia programów społecznych odpowiadających lokalnym problemom i oczekiwaniom
 • zasad przedsiębiorczości i innowacji społecznej
 • metod zarządzania i organizacji usług społecznych
 • efektywnego pozyskiwania i wydatkowania finansowania unijnego
 • skutecznej komunikacji z otoczeniem społecznym, budowania porozumienia oraz integracji środowisk
 • łączenia działalności biznesowej z celami społecznymi
 • zarządzania strategiczno-marketingowego
 • zarządzania zasobami ludzkimi

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • w organach administracji samorządowej
 • w administracji euroregionów
 • w organach administracji państwowej na szczeblu wojewódzkim i powiatowym
 • jako personel administracyjny w różnych instytucjach publicznych i oświatowych
 • jako doradca ds. kształtowania polityki regionalnej i samorządowej
 • jako doradca ds. public relations organów władzy oraz podmiotów gospodarczych
 • jako strateg kampanii wyborczych do organów władz samorządowych

Będziesz się uczyć m.in. od:

Dr Paweł Wiśniewski

Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka w Lublinie, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, działacz społecznego i prawnik. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa, polityki społecznej, ekonomii społecznej czy zatrudnia socjalnego. Od kilku lat najbliższa jest mu tematyka usług społecznych, w szczególności wdrażanie ustawy o realizacji usług społecznych przez Centra Usług Społecznych.

Absolwenci studiów będą doskonale przygotowani do prowadzenia akcji obywatelskich, zarządzania zasobami ludzkimi, z łatwością nawiązywać będą kontakty społeczne, organizować i prowadzić kampanie wyborcze, poznają zasady tworzenia organizacji o charakterze pozarządowym i będą umieli nimi kierować.

dr Paweł Wiśniewski

Opłaty

Studiuj już od 269 zł miesięcznie.
Przy rejestracji do końca września -100 zł!
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka


Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia

 • 03

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego