Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające) na kierunku Praca Socjalna

Warto studiować, bo…

 • poznasz metody działań, strategie rozwiązań oraz sposoby pomocy indywidualnej, które umożliwiają przywrócenie rodzinom ich naturalnej zdolności do samodzielnego funkcjonowania i zaspokajania potrzeb
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych i prawnych, niezbędnych do rozumienia i interpretowania rzeczywistości oraz zjawisk i procesów w obszarze pracy socjalnej
 • zapoznasz się z technikami i narzędziami pracy z obszaru pomocy rodzinie i pracy socjalnej
 • nabędziesz wiedzę praktyczną związaną z prowadzeniem poradnictwa dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i niewydolnych wychowawczo

Czego się nauczysz?

 • diagnozowania sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, w tym rodziny
 • stosowania metod interwencji socjalnej, inicjowania zmian społecznych i pobudzania samozaradności
 • diagnozowania potrzeb socjalnych i projektowania usług społecznych
 • stosowania nowych form i metod profesjonalnej pomocy wobec rodziny i jej członków

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • diagnozowania sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych (w tym rodziny),
 • dokonywania trafnych obserwacji i inspirowania działań profilaktycznych dla członków rodzin znajdujących się w trudnym położeniu (chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, osób starszych),
 • inicjowania i powoływania nowych instytucji w zakresie pomocy rodzinie,
 • stosowania nowych form i metod profesjonalnej pomocy wobec rodziny i jej członków,
 • konstruowania projektów opieki kierowanych do grup dzieci i młodzieży pozostających bez opieki rodzicielskiej oraz do osób starszych w rodzinach oczekujących pomocy,
 • diagnozowania potrzeb socjalnych i projektowania usług społecznych,
 • stosowania metod interwencji socjalnej, inicjowania zmian społecznych i pobudzania samozaradności.

Opłata

Studia niestacjonarne

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021427022411142465
2021/2022457023991222498

Studia E-learning

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021395020731056430
2021/2022427022411142465

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021395020731056430
2021/2022427022411142465

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021395020731056430
2021/2022427022411142465

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021395020731056430
2021/2022427022411142465

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021395020731056430
2021/2022427022411142465

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.