Studia I stopnia (niestacjonarne) na kierunku Praca Socjalna

„Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest” Janusz Korczak

Warto studiować, bo …

 • uzyskasz kompetencje niezbędne do pracy z jednostkami, rodzinami i środowiskam zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie
 • nabędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu we wszystkich krajach europejskich
  w zawodzie pracownik socjalny

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Czego się nauczysz?

 • profesjonalnego pomagania jednostkom, rodzinom i społecznościom w przezwyciężaniu problemów i trudności dnia codziennego
 • metod i technik pracy z indywidualnym przypadkiem
 • projektowania socjalnego i diagnozowania środowisk oraz rozwiązywania kwestii społecznych

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej, wojewódzkich wydziałach polityki społecznej, marszałkowskich wydziałach polityki społecznej
 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie
 • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 • ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów
 • zakładach karnych
 • ośrodkach dla uchodźców i ośrodkach pozarządowych
 • ośrodkach adopcyjnych oraz domach dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych

Opłaty

Studia niestacjonarne

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021406021311086442
2021/2022427022411142465
2022/2023427022411142465

Studia E-learning

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021376019741005409
2021/2022417021891115454
2022/2023397020841061432

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021376019741005409
2021/2022417021891115454
2022/2023397020841061432

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021376019741005409
2021/2022417021891115454
2022/2023397020841061432

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021376019741005409
2021/2022417021891115454
2022/2023397020841061432

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021376019741005409
2021/2022417021891115454
2022/2023397020841061432

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.