Studia I stopnia (niestacjonarne) na kierunku Polityka Społeczna

”Trzeba, aby obok świata zaprojektowanego na robienie pieniędzy wyłonił się równolegle świat biznesu odpowiedzialnego społecznie, z własną giełdą, firmami badawczymi, własnym odpowiednikiem „The Wall Street Journal”, agencjami certyfikacji, szkołami handlowymi wydającymi dyplomy MBA w tej dziedzinie, abyśmy przeszli od systemu opartego na subwencjach do systemu zachęt do pracy społecznej” Muhammad Yunus

Warto studiować, bo …

 • zapoznasz się z zasadami przedsiębiorczości i innowacji społecznej
 • poznasz metody zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego
 • otrzymasz wiedzę na temat problemów społecznych
 • połączysz swoją wiedzę z zakresu polityki społecznej z wiedzą na temat planowania i organizacji
 • staniesz się przedsiębiorcą społecznym, znającym się na prowadzeniu biznesu i na polityce społecznej, który potrafi pozyskiwać środki na realizację projektów
 • będziesz miał kompetencje do pracy w charakterze koordynatora projektów społecznych, pełniącym rolę lidera zmian społecznych

Czego się nauczysz?

 • zakładania firmy, w tym przygotowania biznesplanu i analizy ryzyka
 • prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego
 • łączenia i integrowania działalności biznesowej z celami społecznymi
 • analizy rynku pod kątem nowych potrzeb społecznych i usług
 • zarządzania zasobami firmy
 • realizacji projektów biznesowych z udziałem osób defaworyzowanych społecznie
 • elementów ekonomii, nauk politycznych i prawnych
 • pozyskiwania i wydatkowania środków z funduszy Unii Europejskiej

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • instytucjach samorządowych
 • gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie
 • przedsiębiorstwach społecznych
 • spółdzielniach socjalnych
 • organizacjach pozarządowych
 • instytucjach realizujących projekty społeczne, w tym finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • centrach usług społecznych

Opłaty

Studiuj już od 388 zł miesięcznie!

Cennik znajdziesz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
lublin@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
warszawa@uczelniakorczaka.pl
marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.