Studia I stopnia (niestacjonarne) na kierunku Polityka Społeczna

” Trzeba, aby obok świata zaprojektowanego na robienie pieniędzy wyłonił się równolegle świat biznesu odpowiedzialnego społecznie, z własną giełdą, firmami badawczymi, własnym odpowiednikiem „The Wall Street Journal”, agencjami certyfikacji, szkołami handlowymi wydającymi dyplomy MBA w tej dziedzinie, abyśmy przeszli od systemu opartego na subwencjach do systemu zachęt do pracy społecznej” Muhammad Yunus

Warto studiować, bo …

 • zapoznasz się z zasadami przedsiębiorczości i innowacji społecznej
 • poznasz metody zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego
 • otrzymasz wiedzę na temat problemów społecznych
 • połączysz swoją wiedzę z zakresu polityki społecznej z wiedzą na temat planowania i organizacji
 • staniesz się przedsiębiorcą społecznym, znającym się na prowadzeniu biznesu i na polityce społecznej, który potrafi pozyskiwać środki na realizację projektów
 • będziesz miał kompetencje do pracy w charakterze koordynatora projektów społecznych, pełniącym rolę lidera zmian społecznych

Czego się nauczysz?

 • zakładania firmy, w tym przygotowania biznesplanu i analizy ryzyka
 • prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego
 • łączenia i integrowania działalności biznesowej z celami społecznymi
 • analizy rynku pod kątem nowych potrzeb społecznych i usług
 • zarządzania zasobami firmy
 • realizacji projektów biznesowych z udziałem osób defaworyzowanych społecznie
 • elementów ekonomii, nauk politycznych i prawnych
 • pozyskiwania i wydatkowania środków z funduszy Unii Europejskiej

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • instytucjach samorządowych
 • gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie
 • przedsiębiorstwach społecznych
 • spółdzielniach socjalnych
 • organizacjach pozarządowych
 • instytucjach realizujących projekty społeczne, w tym finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • centrach usług społecznych

Opłaty

Studia niestacjonarne

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021395020731056430
2021/2022397020841061432
2022/2023397020841061432

Studia E-learning

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021375019681003408
2020/2022377019791008410
2020/2023377019791008410

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021375019681003408
2020/2022377019791008410
2020/2023377019791008410

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021375019681003408
2020/2022377019791008410
2020/2023377019791008410

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021375019681003408
2020/2022377019791008410
2020/2023377019791008410

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021375019681003408
2020/2022377019791008410
2020/2023377019791008410

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.