Studia I stopnia (niestacjonarne) na kierunku Polityka Społeczna

„Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest” Janusz Korczak

Warto studiować, bo …

 • nabędziesz kompetencje do skutecznego i wydajnego realizowania celu, jakim jest pomoc, wsparcie, aktywizacja i wspieranie społecznej partycypacji
 • dowiesz się na czym polega dobra komunikacja z mediami i otoczeniem wraz z kreowaniem pozytywnego wizerunku organizacji
 • poznasz metody zarządzania i organizacji usług społecznych, otrzymasz obszerną wiedzę na temat problemów społecznych

Czego się nauczysz?

 • zarządzania, organizacji i koordynacji usług społecznych
 • pozytywnej komunikacji z otoczeniem społecznym
 • skutecznego informowania tzw. otoczenia instytucjonalnego, dziennikarzy, władz lokalnych oraz środowiska lokalnego, rozumianych jako opinia publiczna
 • budowania zaufania społecznego i reputacji jako warunku efektywnego i skutecznego realizowania podstawowych zadań i misji instytucji i organizacji
 • wspierania dialogu społecznego i budowania porozumienia oraz integracji środowisk
 • wspierania tożsamości instytucji oraz jej wizerunku

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • w wydziałach polityki społecznej urzędów wojewódzkich i urzędów marszałkowskich
 • w urzędach gminy w wydziałach polityki społecznej
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej

Opłata

Studiuj już od 388 zł miesięcznie!
Promocja ! Zapisz się do końca lipca – otrzymasz 500 zł zniżki !

Cennik znajdziesz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail: marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.