Studia I stopnia (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie

Rozdawanie własnych pieniędzy nie jest złe. Ale pieniądze z jałmużny szybko się rozchodzą. A tymczasem, kiedy zakładam biznes odpowiedzialny społecznie, żeby zaspokoić tę samą potrzebę, to wówczas ta początkowa inwestycja ulega odtworzeniu. Jest bardziej efektywna. Muhammad Yunus

Warto studiować, bo …

 • zarządzanie to interdyscyplinarny kierunek, który łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansach, nauk o polityce i  administracji publicznej

Czego się nauczysz?

 • tworzenia od podstaw skutecznego biznes planu
 • praktycznego wykorzystywania wiedzy z zaresu psychologii biznesu, zwłaszcza w sytuacjach związanych ze stresem i niepewnością
 • planowania i organizowania pracy własnej i zespołu z wykorzystaniem psychologicznych aspektów procesu pracy
 • podstaw rachunkowości
 • metod i technik coachingowych niezbędnych w motywowaniu i rozwoju pracowników
 • zagadnień związanych z przedsiębiorczością społeczną
 • metod diagnozowania i zarządzania ryzykiem w praktycznej działalności organizacji biznesowej

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • korporacjach,
 • małych i średnich przedsiębiorstwach
 • firmie stworzonej przez siebie
 • organizacjach biznesowych na stanowiskach m.in. analitycznych, kierowniczych

Opłaty

Studiuj już od 432 zł miesięcznie!

Cennik znajdziesz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
lublin@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
warszawa@uczelniakorczaka.pl
marketing@uczelniakorczaka.pl


Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.