Studia I stopnia (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie

Rozdawanie własnych pieniędzy nie jest złe. Ale pieniądze z jałmużny szybko się rozchodzą. A tymczasem, kiedy zakładam biznes odpowiedzialny społecznie, żeby zaspokoić tę samą potrzebę, to wówczas ta początkowa inwestycja ulega odtworzeniu. Jest bardziej efektywna. Muhammad Yunus

Warto studiować, bo …

 • zarządzanie to interdyscyplinarny kierunek, który łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i finansach, nauk o polityce, administracji publicznej, a także zagadnień społeczno-gospodarczych

Czego się nauczysz?

 • interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych w odniesieniu do kontekstu instytucjonalnego
 • podstaw rachunkowości w org. publicznych i społecznych
 • metod i technik stosowanych w procesie tworzenia kapitału ludzkiego w kierowaniu organizacją
 • podstawowej wiedzy z zakresu PR w stosunku do podejmowanych działań marketingowych i komunikacyjnych, przez organizacje biznesowe, publiczne i społeczne
 • diagnozowania i metod zbierania danych w organizacjach publicznych i społecznych
 • metod i technik diagnozowania ryzyk mogących wystąpić w organizacjach publicznych i społecznych

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • sektorze publicznym: szkołach, placówkach oświatowych, instytucjach polityki społecznej, jednostkach samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorstwach i instytucjach społecznych

Opłata

Studiuj już od 432 zł miesięcznie!

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
lublin@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
warszawa@uczelniakorczaka.pl

marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.