STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
LicencjackieNiestacjonarneOnline

Twoja osobista marka to obietnica dla twoich klientów… obietnica jakości, spójności, kompetencji i niezawodności.” – Jason Hartman

Warto studiować, bo…

 • Zarządzanie to kierunek, który pomaga świadomie zaprojektować osobistą ścieżkę kariery zawodowej. To studia dla tych, którzy nie boją się podejmowania decyzji, chcą prowadzić własną firmę i są gotowi na zarządzanie zespołem.
 • Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach, fundacjach, stowarzyszeniach, administracji, doradztwie zewnętrznym i prowadzeniu własnych firm.

Czego się nauczysz?

 • zarządzania firmą
 • tworzenia od podstaw skutecznego biznes planu
 • podstaw prawa gospodarczego
 • interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych w odniesieniu do kontekstu instytucjonalnego
 • wiedzy z zakresu PR, marketingu, SEO
 • praktycznego wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii biznesu
 • zagadnień związanych z przedsiębiorczością społeczną

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • prowadzonej przez siebie firmie
 • korporacjach
 • małych i średnich przedsiębiorstwach
 • organizacjach biznesowych na stanowiskach m.in. analitycznych, kierowniczych
 • w organizacjach typu non profit, takich jak fundacje i stowarzyszenia
 • sektorze publicznym: szkołach, placówkach oświatowych, instytucjach polityki społecznej, jednostkach samorządu terytorialnego
 • agencjach marketingowych, PR

Będziesz się uczyć m.in. od:

Grzegorz Wójcikowski

Absolwent Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii i Socjologii UMCS, dyplom studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i marketingu, dyplom MBA. Obszar zainteresowań naukowych to m.in.: zarządzanie strategiczne, wdrażanie innowacji. Menadżer i przedsiębiorca od wielu lat zaangażowany w problematykę kształcenia wyższego w sposób praktyczny i w ścisłym powiązaniu z faktycznymi potrzebami gospodarki.

Program studiów oparty jest na kompleksowym połączeniu wiedzy teoretycznej i praktycznej w 6 głównych obszarach: umiejętności menedżerskie, ekonomia, umiejętności finansowe, zarządzanie w organizacjach biznesowych, zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych oraz kompetencje informatyczne. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z przewagą przedmiotów realizowanych w formie ćwiczeń i doskonale przygotowują do wejścia na rynek pracy.

Grzegorz Wójcikowski

Opłaty

Studiuj już od 458 zł miesięcznie.
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny!

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Konsultanta w Biurze Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka


Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia

 • 03

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego