Szkolenie – „Spotkanie z superwizją”

Niedługo rusza „Spotkanie z superwizją” – szkolenie, które ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z superwizją pracy socjalnej. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani przez doświadczonych praktyków z zagadnieniami z zakresu superwizji, dotyczącymi m.in. tego, czym jest superwizja, jak powinna być prowadzona, jakie korzyści daje pracownikom socjalnym, jaki ma cel i zastosowanie w pracy socjalnej. Pracownicy zyskają także wiedzę o możliwościach tego typu wsparcia.

Z powodu obostrzeń pandemicznych dwudniowe szkolenia odbędą się w formie internetowej.

Jak się zapisać?

Aby się zapisać na szkolenie dot. superwizji pracy socjalnej… musisz być pracownikiem socjalnym 😉 Jeśli spełniasz to kryterium, to jedyne czego więcej potrzebujemy to:

  1. Deklaracja (pobierz wzór)
  2. Wypełniony formularz  zgłoszeniowy (pobierz wzór)

Prosimy wydrukować dokumenty i wysłać ich skan na mail superwizja@uczelniakorczaka.pl, a następnie pocztą na adres: Uczelnia Korczaka, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa (dopisek: „superwizja”) O kolejności przyjęć decyduje wysyłka skanów formularza i zgody mailem. Po zyskaniu odpowiedniej liczby osób będzie uruchamiana tura szkolenia (będzie kilka tur).

Więcej informacji – napisz do nas

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj, lub otwórz regulamin (Ponieważ regulamin dot. także innych szkoleń, „Spotkanie z superwizją” w dokumencie jest nazwane jako „Moduł II”). Jeśli potrzebujesz pomocy, lub masz jakieś pytania, możesz do nas zadzwonić (573 337 651) lub napisać na mail superwizja@uczelniakorczaka.pl lub na facebooku.

Zapraszamy do kontaktu.
Twoje miejsce. Uczelnia Korczaka.