Trwa nabór na szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej

Na czterech wydziałach Uczelni Korczaka trwa nabór na kolejne edycje szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej. Rekrutacja jest otwarta na wydziałach w Katowicach, Olsztynie, LublinieSzczecinie. Planowane rozpoczęcie najbliższego szkolenia to jesień 2022 r. Czas trwania kursu to 265 godzin (dwa semestry.)

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Specjalizacja przeznaczona jest dla wszystkich, którzy zainteresowani są zdobyciem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz chcieliby pogłębić wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej. Ukończenie specjalizacji której program opracowany został według wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Czego się nauczysz?

Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną w codziennej pracy wiedzę z zakresu podstaw prawa, finansów publicznych oraz zarządzania placówką pomocy społecznej. Profesjonalnie przygotowujemy do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, instytucjach polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego, regionalnych ośrodkach polityki społecznej czy organizacjach pozarządowych.

Dlaczego Uczelnia Korczaka?

Jesteśmy liderem w zakresie kształcenia profesji społecznych. Tylko w ciągu ostatnich trzech latach przeprowadziliśmy m.in. szereg szkoleń specjalizacyjnych I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, szkolenia z organizacji pomocy społecznej oraz szkolenia dla Centrów Usług Społecznych w całym kraju. Rokrocznie mury naszej uczelni opuszczają doskonale przygotowani do wejścia na rynek pracy absolwenci pracy socjalnej, a od roku 2022/23 prowadzimy także cieszące się ogromną popularnością studia podyplomowe z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej. Kadrę dydaktyczną Uczelni Korczaka stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej, a także praktycy zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej. Są nie tylko merytorycznie bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć, ale znają też poruszaną problematykę od strony zawodowej.

Jak zapisać się na szkolenie?

Więcej informacji o szkoleniu, w tym jego ramowy plan, znajdziesz tutaj. Aby wziąć udział w rekrutacji na nadchodzącą edycję szkolenia, zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (do przejścia również bezpośrednio ze strony kierunku). Koszt szkolenia to 3 220 zł. Płatność można rozłożyć na 2 lub 4 raty.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Rekrutacja na szkolenie w Olsztynie
Justyna Dziekońska
885 806 138
j.dziekonska@uczelniakorczaka.pl

Rekrutacja na szkolenie w Szczecinie
Ewa Niedzielska
573 337 655
e.niedzielska@uczelniakorczaka.pl

Rekrutacja na szkolenie w Katowicach
Natalia Maciejczyk
885 806 142
n.maciejczyk@uczelniakorczaka.pl

Rekrutacja na szkolenie w Lublinie
Anastazja Pluta
885 806 141
a.pluta@uczelniakorczaka.pl